”I vissa fall tillåter myndigheterna massvåldtäkter”

RELATIONER

Röda Korset: Svenskarnas syn bygger på okunskap och brist på empati

Risken att en kvinna kommer att bli våldtagen i sitt hemland är inget skäl att stoppa en utvisning tycker var fjärde ung svenska.

Trots rapporter om systematiska våldtäkter i krig och konflikter tas inte övergreppen på allvar, enligt Röda Korset.

Rapport efter rapport de senaste åren har visat att våldtäkter används systematiskt i krig och konflikter. Både vuxna och barn drabbas. Men en stor del av svenskarna tycks förhålla sig kalla till att en kvinna riskerar att våldtas om hon utvisas från Sverige.

När Synovate på uppdrag av Röda Korset frågade om svenskarnas inställning ansåg 17 procent att risk för våldtäkter inte är skäl nog att låta en kvinna stanna i Sverige.

”Brist på empati”

Anmärkningsvärt är att bland kvinnor i åldern 16–29 år tyckte var fjärde, hela 25 procent, att våldtäkt inte är ett tillräckligt skäl för att få stanna.

– Det är en väldigt märklig siffra, tycker jag. Den visar en brist på empati och förmåga att kunna sätta sig in i de andra kvinnornas situation, säger Gerd Johnsson-Latham, ordförande i stiftelsen Kvinna till kvinna som stödjer kvinnor i krigs- och konfliktdrabbade länder.

Tjugotvå procent av männen i åldersgruppen 16–29 år tyckte av risk för våldtäkt inte var skäl att få stanna. Dessutom var männen mindre engagerade överlag. Hela 26 procent hade ingen åsikt eller valde att inte svara jämfört med 6 procent av kvinnorna. Bara 53 procent av männen svarade att kvinnorna borde få stanna.

– Våld mot kvinnor – som ju våldtäkter är – är tyvärr en fråga som i väldigt hög grad bara engagerar kvinnor och det tycker jag är både skamligt och tråkigt, kommenterar Johnsson-Latham resultatet från gruppen unga män.

Våldet måste visas

Men Johnsson-Latham har delvis en förklaring till det dystra resultatet av Röda Korsets undersökning – okunskap.

– När krig skildras i media handlar det om männen, myndighetspersoner, militären. Som en del i en allsidig belysning av en konflikt borde man visa upp hur kvinnor drabbas av våldet och jobbar mot våldet.

TT: Hur skulle du beskriva våldtäkterna?

– Massvåldtäkter tillåts i vissa fall av myndigheterna. I andra fall till och med uppmuntras de både som en del av förnedringen mot kvinnor och förnedringen mot männen som inte kan försvara sina kvinnor.

Men att bara uppmärksamma offren räcker inte, enligt Johnsson-Latham.

– Uppmärksamhet måste också riktas mot förövarna. Och det räcker inte att samhället enbart avsätter pengar utan att man också med lagstiftning, lagföring och rimliga straffsatser visar att man inte tolererar våld mot kvinnor.

TT