”Sex och närhet stärker er sammanhållning”

Här är några tips som kan ge en kärleksfull relation

En treenighet som befruktar varandra och ger förutsättningar för skönt sex.