Så väljer du rätt fritidsintressen för dina barn

Att välja fritidsaktivitet till sitt barn är inte det lättaste. Barnpsykologen Hanna Thermaenius hjälper till att reda ut vad som passar just ditt barn.

Barnpsykologen: Det gäller att få in aktiviteten i familjens vardag