Kroppsspråket avslöjar mobbningen

RELATIONER

Att tolka barns ögonkast och blickar borde ingå i lärarutbildningen

Lärare och föräldrar måste lära sig att tyda barns kroppsspråk.

Då kommer mobbningen i skolan minska, hävdar Live Bressendorf Lindseth, expert på kroppsspråk:

– Lärarna behöver inte vara psykologer. Bara medmänniskor, säger hon.

Foto: Mobbningen i skolan skulle minska om lärarna tog barnens kroppsspråk på allvar, menar Live Bressendorf Lindseth.

Live Bressendorf Lindseth har jobbat i skolan och skrivit boken ”Visa mig ditt kroppsspråk”. Hon är övertygad om att mobbningen skulle minska drastiskt om lärarna började ta elevernas kroppsspråk på allvar, skriver Verdens Gang.

Att lära sig vad barns blickar och ögonkast, kroppshållning och underförstådda tecken till varandra betyder borde ingå i lärarutbildningen, menar hon.

– Min uppfattning är att många lärare inte tar den icke-verbala kommunikationen seriöst.

– Jag hade en klass där jag bestämde mig för att ta deras signaler på allvar. Det är förbluffande vad som kan uppnås, säger hon till Verdens Gang.

Flickor mobbar i det tysta

Genom att tolka barnens beteende lärde hon sig ta reda på och förstå deras behov och hur de hade det hemma.

Mest reagerade hon på hur flickor mobbar varandra i det tysta.

– För en uppmärksam lärare räcker det med att uppfatta en blick mellan två flickor som tittar på en tredje, och himlar med ögonen. Jag tror att mycket av dagens mobbning, bråk och elevkonflikter kunde undvikas om fler vuxna försökte tolka barnens kroppsspråk.

Måste ta ansvar

Att ansvaret på lärarna blir för tungt vill hon inte gå med på.

– En lärare behöver inte vara psykolog. Bara medmänniska. Klarar läraren inte det så har han eller hon inte i skolan att göra, säger Live Bressendorf Lindseth.

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM