Kvinnor kan få förtur till försvaret

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Försvaret får skarp kritik för misslyckandet att rekrytera fler kvinnliga officerare av forskaren Anders Berggren vid Försvarshögskolan.

Nu diskuteras ett förslag att ge kvinnor förtur till militära utbildningar.

Berggren har studerat försvaret och kvinnorna i tre år och funnit att det finns en stark organisationskultur som inte är intresserad av att få in kvinnor, säger han till tidningen Försvarets forum.

Berggren får medhåll av ÖB Johan Hederstedt.

''Jag är inte nöjd. Endast 3,5 procent av svenska yrkesofficerare är kvinnor. Det är för lite,'' skriver han i en ledare i tidningen.

Manlig kultur

Försvaret har sedan flera hundra år präglats av en manlig kultur. Det krävs en kulturförändring, konstaterar ÖB. Vi behöver kvinnors kompetens, vi kan inte bortse från ena halvan av befolkningen.

Berggren är hård i sin bedömning av försvarets attityder.

''Det finns inga vetenskapliga belägg för att det finns egenskaper som är unika för män eller kvinnor. Därför kan ingen säga att kvinnor inte hör hemma i försvaret. Det är inte självklart att fysisk styrka ska värderas lika högt i dag som tidigare''.

Han anför ett exempel på försvarets passiva motstånd mot kvinnor:

''Det dröjde 22 år innan försvaret skaffade en tillräckligt stor handduk som skyler både överdel och underdel.''

Kan få förtur

Försvaret är nu på väg att få en jämställdhetsplan. Ett förslag som diskuteras är att kvinnor med rätt kompetens ska ha förtur till militära utbildningar, rapporterar Försvarets forum som talat med jämställdhetshandläggaren Charlotte Isaksson.

Hon hävdar att det inte rör sig om kvotering, vilket är något som väcker starka känslor hos manliga officerare.

De svenska kvinnorna har mycket svagare ställning i försvaret jämfört med andra länder, anser Berggren.

''Svenska försvaret har precis som samhället i övrigt fastnat i en självgod bild. Sverige har gott ryckte när det gäller jämställdhet och därmed är man nöjd'', säger Berggren.

Thomas Höjeberg/TT

Publicerad: