Kärlek är bra mot Alzheimers

RELATIONER

– risken minskar om du lever i tvåsamhet

Lever du i en parrelation?

Då löper du mindre risk att drabbas av demenssjukdomar.

Foto: I ett förhållande = mer aktiv.

Ny forskning visar att risken minskar med 50 procent om du lever i en parrelation i medelåldern.

En förklaring är en mer aktiv livsstil.

Hur länge du har levt som singel och varför spelar också in.

Änkor och änklingar löper allra störst risk att drabbas av demens.

Källa: M-magasin