Kvinnans framgång leder till skilsmässa

avHelena Utter

RELATIONER

När hennes karriär tar fart kraschar äktenskapet

1 av 5

Med framgången kommer skilsmässan.

I alla fall när det är kvinnan i familjen som drar in pengarna.

– Det är jobbigt för en man att mista identiteten som huvudförsörjare, säger Mikael Nordenmark, professor.

Risken för att ett par ska gå skilda vägar är 40 procent högre om kvinnan tjänar mer än mannen.

Det visar en amerikansk studie där forskare i Washington under 25 år följt 2500 kvinnor.

Även tidigare svensk forskning har visat att skilsmässorisken statistiskt sett ökar med kvinnans bidrag till hushållskassan.

– Det handlar om att mannens roll som huvudförsörjare förändras. Samma mekanismer finns när mannen blir arbetslös. När kvinnan blir arbetslös händer egentligen ingenting, säger Mikael Nordenmark, sociolog och professor vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Relationen sätts på prov

De exakta orsakerna bakom fenomenet är inte kända.

En teori är att relationen sätts på hårda prov när den manliga stoltheten fått sig en törn.

– Identiteten som huvudförsörjare och yrkesman är fortfarande så viktig. Att mista den identiteten är en jobbig situation och väldigt negativt för den egna självbilden. Man vet också att risken för ohälsosamt beteende ökar när en man blir arbetslös, säger Mikael Nordenmark.

På samma sätt kan det vara kvinnans bild av sin man som förändras.

– De flesta vill ha en jämställd man som tar ansvar för hem och familj. Och det låter kanske kallhamrat, men ändå verkar det fortfarande vara viktigt att ha en man med hög status utåt sett. En framgångsrik man anses vara en attraktiv man, säger Mikael Nordenmark.

Pengarna spelar ingen roll

Vem som tar initiativet att bryta upp när kvinnans plånbok är tjockare än mannens, vet man inte. Andra studier visar dock att det vid separationer i allmänhet oftast är hon som tar initiativet.

– Men det är komplext. Man kan inte säga att det bara handlar om manlig fåfänga eller om kvinnans bild av hur en man ska vara, säger Mikael Nordenmark.

Den amerikanska undersökningen visade att det inte spelade någon roll om det var en fattig eller rik familj.

Inte heller Mikael Nordenmark tror att det egentligen handlar om pengar.

– Jag tror att det handlar om status och identitet snarare än kronor och ören. Och om de förväntningar vi har på varandra. Det borde inte ha så stor betydelse med tanke på att könsrollerna långsamt närmar sig varandra. Men de verkar svåra att helt sudda ut, säger han.

Går att undvika skilsmässa

Även om risken rent statistiskt ökar, så är det möjligt att undvika att köra i skilsmässodiket.

– En bra strategi är att ha flera roller i livet. Det är farligt att lägga all sin kraft på sin yrkeskarriär eller på att vara en ansvarstagande förälder och make eller maka. Med båda plattformarna klarar man sig bättre, säger Mikael Nordenmark.