Äldre fäder ger osmartare barn

Pappans ålder kan få konsekvenser.
RELATIONER

Australiska forskare i Queensland har testat över 30 000 barn och funnit att ju äldre papporna är, desto lägre IQ får barnen.

De fick göra tester som mätte deras förmåga när det gäller minnet, inlärning och koncentration. Testen utfördes när barnen var åtta månader, fyra år och slutligen sju år. En möjlig förklaring är att genetiska faktorer ligger bakom, mutationer som blir vanligare ju äldre pappan är.

Källa: BBC/TV4

ARTIKELN HANDLAR OM