Allt fler kvinnor vill göra lumpen

RELATIONER

- men försvaret vill ha ännu fler kvinnor

Antalet tjejer som vill göra lumpen blir fler och fler. Men försvaret hoppas att ökningstakten ska gå ännu snabbare, och satsar nu på riktad information.

Förra året anmälde 1714 unga kvinnor att de ville göra lumpen. 1209 av dem mönstrade också.

Siffrorna visar att intresset har ökat kraftigt jämfört med året före och åren närmast dessförinnan.

Men Försvarsmakten vill ha ännu fler kvinnor. Därför startar ett pilotprojekt under våren i Mellansverige och norra Sverige. Bland annat innebär det att det ska hålla en informationsdag för kvinnor i Värmland och Västergötland, skriver Sydsvenskan.

Försvarsmakten har som mål att sex procent av officerarna skall vara kvinnor 2007. Fem år senare skall andelen kvinnliga officerare ha nått drygt nio procent.

TT