Pojke eller flicka - här får du välja

RELATIONER

Svenska läkare hindrar ärftliga sjukdomar med en kontroversiell metod

Pojkar väljs bort. Redan utanför mammas mage. Könsbundna ärftliga sjukdomar drabbar oftast dem.

Genom att välja ut ett flickägg undviks risken.

- Alla känner nog inte till möjligheten, säger docent Lars Nilsson.

Foto: GETTY IMAGES
valfrihet De som riskerar att föda barn med ärftliga sjukdomar kan genom PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik, i förväg välja vilket kön deras barn ska ha.

Norska Kaja är bara några veckor gammal. Att hon skulle bli en flicka var förutbestämt efter en speciell metod på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Hennes mamma Nina Skogseth bär på den ärftliga muskelsjukdomen ALD (adrenoleukodystrofi) skriver tidningen Verdens Gang.

Får hon en son löper han 50 procents risk att drabbas av ALD.

Psykisk press

Nina miste sina bröder i sjukdomen när de bara var åtta respektive nio år.

Hennes första barn blev en pojke som visade sig vara frisk.

Men Nina och hennes man Tom orkade inte gå igenom samma psykiska påfrestning igen. De ville vara säkra på att det skulle bli en flicka den här gången och sökte sig till Göteborg.

- Det är ganska jobbigt. Det är de som har ett svårt lidande bakom sig och kanske gjort flera aborter eller har sjuka barn som har tillräcklig vilja att orka gå igenom det här, säger Lars Nilsson, medicinskt ansvarig för provrörsbefruktningsverksamheten på Sahlgrenska.

Han uppskattar att ett 15-tal svenska barn fötts sedan PGD, preimplantatorisk genetisk diagnostik, använts.

Hårt drabbade

På Sahlgrenska har man mest arbetat med könsbestämningar som i Nina Skogseths fall.

Oftast är det just muskelsjukdomar som undvikits genom att befruktade ägg som skulle blivit pojkar sorterats bort.

Sahlgrenska hoppas på att metoden ska användas mer.

- Det finns skäl att ta in könsbestämning i klinisk rutin, att alla landsting skickar folk på remiss till oss eller Stockholm. Det är dyrt, men det är få och hårt drabbade människor det gäller, säger Lars Nilsson.

Han vill också se någon form av lagstiftning. I dag finns bara riktlinjer.

- Det är varken förbjudet eller tillåtet.

”Kan bli otäckt”

Socialstyrelsen har inte utfärdat några speciella råd för just PGD, det faller under de allmänna råden för fosterdiagnostik.

- Det skulle kunna bli en otäck utveckling att man väljer ut vissa som får leva. Det är etiskt djupa ställningstaganden i detta. Det samrådet måste ske mellan läkare och patient oavsett hur man blir gravid, säger Ulla Holmström, utredare på Socialstyrelsen.

Så går det till att välja

Foto: THOMAS JOHANSSON
Docent Lars Nilsson.

Malin S Ånell

ARTIKELN HANDLAR OM