Vill flagga för kvinnorna

RELATIONER

Gör internationella kvinnodagen till allmän flaggdag i Sverige.

Det föreslår två s-riksdagskvinnor i en motion till riksdagen.

– Ja, det finns ju så många flaggdagor som är religöst betingade eller har med kungahuset att göra. Det enda undantaget är väl att man flaggar på första maj. Men vad kunde vara naturligare än att flagga en dag då hälften av jordens befolkning firas, säger Laila Bjurling som tillsammans med kollegan Elisabeht Markström står bakom motionen.

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars.

– Det är en dag med stort symbolvärde, och den enda dagen på året som egentligen bryter av mot patriarkatet, säger Laila.

Exakt vad för slags formellt beslut som krävs för att skapa en allmän flaggdag vet inte Laila Bjurling, men en bra början kunde vara att ta upp frågan i riksdagen.

– Det är möjligt att det räcker med ett förordnande av regeringen, säger hon.

Robert Triches