Svårt få hjälp för män som vill sluta misshandla

Publicerad:
Uppdaterad:

Stor brist på kriscentra för män

Stockholm (TT)

För män som söker stöd för att sluta misshandla sina kvinnor är det viktigt att få snabb och lättillgänglig hjälp.

Men i Sverige finns bara elva kriscentra för män – och inte ett enda norr om Gävle.

Det är i dag ett etablerat faktum att män som utövar våld i sina nära relationer är ett stort och kostsamt samhällsproblem. Ändå är resurserna otillräckliga för att ge männen den behandling de behöver att bryta sitt beteende.

– I de flesta svenska kommuner finns inga kriscentra för män. De få som finns lever ofta på den ekonomiska marginalen, säger Göran Lindén till TT.

Han är en av två nationella samordnare som i vintras fick 400 000 kronor av regeringen för att stötta existerande kriscentra och hjälpa till att bygga upp nya. Som ett led i den satsningen ordnade Riksorganisationen professionella kriscentra för män och Mansmottagningen mot våld på onsdagen en konferens i Uppsala för behandlare och personal inom rättsväsendet.

Imponerar inte

Jämställdhetsminister Jens Orback (s) meddelade inför konferensen att regeringen i sin vårbudget har avsatt tre miljoner kronor för att stöda mansmottagningarna. Men det imponerar inte på behandlarna.

– Bara mansmottagningen i Uppsala kostar fyra miljoner kronor att driva under ett år, säger Hans Åberg, som förestår denna.

Han ställde retoriskt frågan om man kan göra något åt mäns våld mot kvinnor. Internationella utvärderingar visar att 80-90 procent av de män som fått behandling slutar slåss. Någon svensk utvärdering finns ännu inte, men ska tas fram.

Män som frivilligt söker sig till mansmottagningar gör det antingen utifrån djup förtvivlan över vad de gjort eller för att deras kvinna har ställt krav på dem.

Ta ansvar

Förnekelse av brottet möter man oftare hos män som dömts för misshandel. Dessa är svårare att behandla, men kan erbjudas hjälp inom kriminalvården

Behandlingen går ut på att få männen att ta ansvar för sina handlingar. En behandling kan ta mellan sex och tolv månader, enligt Göran Lindén.

Marius Råkil har arbetat 18 år med våldsamma män på norska Alternativ till Vold.

– Den starkast motiverande faktorn för att få män att upphöra med våld är att få dem att inse att det inte går ihop att vara våldsverkare och vårdnadshavare/förälder. Den första fråga vi måste ställa till dem är: ”Hur mår barnen?”, säger Råkil.

Fakta: Mansvåld

Ewa Tures/TT

Publicerad: