Ditt barn kan dö av att snarka

RELATIONER

Barn som snarkar utsätts för hälsofara.

Högt blodtryck, hämmad kroppstillväxt och plötslig spädbarnsdöd är några av riskerna, skriver Svenska Dagbladet.

Foto: Forskare har kommit fram till att snarkning är farligt för barn. Små barn som snarkar kan få högt blodtryck, hämmad kroppstillväxt och till och med plötslig spädbarnsdöd.

Omkring 13 procent av alla små barn snarkar. Och snarkningen är ärftlig: föräldrar som snarkar löper tre gånger större risk att få barn som lider av samma åkomma.

Kan hämma tillväxten

För barn kan snarkning innebära medicinska risker i form av högt blodtryck och det kan också hämma tillväxten för riktigt små barn.

- Dessutom finns misstankar om att snarkningar, som leder till tillfälligt andningsuppehåll, kan ha en betydelse för plötslig spädbarnsdöd.

Vaknar inte som vuxna

Spädbarn vaknar inte upp på samma sätt som vuxna då de snarkar, säger professor Hugo Lagercrantz på Karolinska universitetssjukhuset till Svenska Dagbladet.

För barn i skolåldern kan det påverka den intellektuella förmågan.

Hos de flesta barn växer snarkningarna bort efter sju års ålder. För 3-6 procent av barnen fortsätter de dock.

Efter en studie om ärftligheten föreslår nu amerikanska forskare att alla barn som snarkar vanemässigt ska sömnutredas, så att de snabbt kan komma under behandling.

Eva Buskas

ARTIKELN HANDLAR OM