Relationer

Ska killar och tjejer gå i olika klasser?

RELATIONER

Olika forskare drar olika slutsatser

Pojkar presterar sämre i skolan än flickor.

Nu har engelska forskare hittat en lösning på problemet: Låt pojkar och flickor gå i olika klasser.

Den brittiske prins William gick på pojkskolan.

Den brittiske prins William gick på pojkskolan.

Foto: Ap

Pojkar och flickor borde ha åtminstone vissa lektioner var för sig – det gör killarna mindre ”grabbiga” och ger dem bättre möjligheter att lyckas bra i skolan. Den slutsatsen drar forskare vid Cambridge efter att i fyra år studerat 50 skolor, skriver The Guardian.

Forskarna menar att könsseparerade klasser gynnar både pojkar och flickor.

– Många pojkar och flickor känner sig mer avslappnade i sådana klasser och presterar ofta bättre resultat, skriver de i sin rapport.

Annan forskning

Även i Sverige är flickor bättre i skolan än pojkar men Inga Wernersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, tror inte att lösningen ligger i att sätta pojkar och flickor i olika klasser.

– Om vi vill ha ett samhälle där män och kvinnor lever sida vid sida så ser jag ingen poäng i att separera flickor och pojkar i skolan, säger hon.

Inga Wernersson pekar också på att det finns annan forskning som lett fram till andra slutsatser än de som dras i den brittiska rapporten.

– En internationell jämförelse visade att pojkar generellt klarar sig bättre i blandade klasser, medan det inte gör någon större skillnad för flickor. De killar som klarar sig bättre i pojkklasser brukar vara de som är dominanta, medan mer lågpresterande killar mår bättre i blandade klasser.

Sveriges elevråd: Det känns inte aktuellt

Lärarförbundet: Ibland kan det vara rätt

Anna Andersson, Alexandra Ramnewall

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer