Hård kritik mot norska Nannyhjelpen

RELATIONER

”Föräldrarna förstår inte konsekvenserna”

Hård kritik riktas mot det norska tv-programmet Nannyhjelpen.

– Föräldrarna behöver hjälp, men kanske inte förstår konsekvenserna för barnet av att vara med i ett sådant här program, säger Ulla Tillgren på Barnombudsmannen till aftonbladet.se.

Norska Barnombudsmannen har tillsammans med bland andra Rädda barnen och universitetet i Oslo anmält tv-programmet Nannyhjelpen till motsvarande Pressens opinionsnämnd, PFU.

Enligt anmälan strider programmet mot FN:s barnkonvention.

Vårdens ansvar

– Ingen vet något om vilka långsiktiga effekter ett sådant här program har för familjerna. TV3 bör inte överta det ansvar vården har. Men det väcker också frågan om var hälsoväsendet varit då dessa familjer har behövt hjälp, säger Stein Erik Ulvund, professor i pedagogik vid universitetet i Oslo och en av anmälarna, till norska Dagbladet.

Småbarnspappan Eirik Lind medverkade i det första programmet av Nannyhjelpen. Han instämmer inte i kritiken mot programmet, men säger att han saknat stöd från vården.

– Vi försökte att hitta andra lösningar på våra problem, men var fanns informationen på vårdcentraler och hos sjuksköterskor? säger han till Dagbladet.

Även det svenska tv-programmet Nannyjouren har kritiserats. Ett antal privatpersoner har vänt sig till svenska Barnombudsmannen med sina klagomål.

Handfallna föräldrar

Barnombudsmannen anser att det är viktigt att visa respekt för de barn som är med i programmet. Vissa barn har också skildrats på ett integritetskränkande sätt, till exempel då de suttit på toaletten, enligt Barnombudsmannen.

Även Barnombudsmannen anser att många föräldrar behöver stöd i sitt föräldraskap.

– Föräldrarna kan behöva hjälp att vara föräldrar. Vi märker att många står ganska handfallna. Men man måste fråga sig om det kan innebära något för barnet i förskolan eller i skolan att vara med i ett sådant här program, säger Ulla Tillgren på Barnombudsmannen till aftonbladet.se.

Barnombudsmannen har inte kunnat agera direkt mot det svenska programmet. TV3 sänds från London och omfattas inte av det svenska regelverket. Barnombudsmannen efterlyser hårdare pressetiska regler som i likhet med de norska särskilt skyddar barnen.

Karin Lindblom

ARTIKELN HANDLAR OM