Terapi hjälper stressade bli gravida

RELATIONER

Hopp för ”duktiga flickor” som haft svårt att få barn

Stress kan påverka kvinnors förmåga att bli gravida.

Men terapi kan hjälpa ”duktiga flickor” att bli mer fertila, visar en amerikansk undersökning.

För höga halter av stresshormoner hos en kvinna kan leda till att både menstruationen och ägglossningen upphör.

I en amerikansk studie från Emeroy University i Atlanta, har man upptäckt att kognitiv beteendeterapi, som används som behandling av bland annat utmattningsdepression, kan hjälpa stressade kvinnor med fertiliteten. Det skriver BBC News.

Flera av kvinnorna i studien hade utpräglade drag av att vara perfektionister med stora krav på sig själva och hade därför också en hög stressnivå. Andra kvinnor i studien kände sig stressade över de krav som de kände att de hade från omgivningen. Gemensamt för kvinnorna i studien var att menstruationen och ägglossningen hos dem hade upphört på grund av stress.

Obalans

I den inledande studien fokuserade man på 16 unga kvinnor som inte hade fått sin mens under en sexmånaders period. Några av kvinnorna hade redan barn sedan tidigare men alla hade fått besked att fertiliteten hos var och en var nedsatt. Fertiliteten styrs bland annat av hormoner som skickar ut signaler i kroppen om att det är dags för ägglossning. Hos dessa kvinnor var halterna av hormonerna som styr reproduktionen mycket låga. Däremot hade kvinnorna mycket höga halter av stresshormonet cortisol.

Hälften av kvinnorna behandlades under 20 veckor med kognitiv beteendeterapi. I behandlingen ingick det att förse kvinnorna med råd om hur de ska hantera sina problem. Den andra hälften fick ingen behandling alls utan observerades bara.

Sex av åtta fertila

I gruppen som fått terapibehandling visade det sig att sex av de åtta kvinnorna hade fått tillbaka sin fertilitet. Inom ytterligare två månader efter avslutad terapibehandlingen hade två av kvinnorna blivit gravida. Bland annat upptäckte man att halterna av stresshormonet cortisol sjönk i takt med att kvinnorna lärde sig hantera sina problem och slappna av mer. I den gruppen som inte fick terapibehandling var det bara en som lyckades få tillbaka fertiliteten.

I tidigare forskning har de som leder denna studie hittat samband mellan höga halter stresshormonet cortisol och fertilitetsproblem hos kvinnor.

– Att ge stressade kvinnor hjälp i form av terapi är egentligen mer kostnadseffektivt för samhället än andra fertilitetsbehandlingar som IVA. Det är inte så enkelt att man kan säga till en kvinna att slappna av så blir hon gravid. En stressad kvinna måste lära sig att hantera de situationer som gör henne stressad och att koppla av, säger professor Sara Berga som leder studien, till BBC News.

Tidigare artiklar

Mary Örnborg

ARTIKELN HANDLAR OM