Sexundersökningen: Homo- och bisexuella mår sämre än övriga

avLisa Röstlund

Publicerad:
Uppdaterad:

Nära var tionde ung svensk är homo- eller bisexuell, visar Aftonbladet/United Minds studie.

Attityden är öppnare i dag jämfört med 1996.

Men fortfarande mår HBTQ-personer sämre än övriga – och många tycks fortfarande inte kommit ut, enligt studien.

– Det är mycket kvar att göra, säger RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund.

Foto: RFSL:s ordförande Ulrika Westerlund.

En stor andel av befolkningen passar inte in i heteronormen. Hur stor, har historiskt varit svårt att mäta eftersom det varit och fortfarande är tabu i många grupper.

1967: "Noll procent"

Amerikanska biologen Alfred Kinsey kom på 1940- och 50-talen fram till att tio procent av alla amerikanska män var "praktiskt taget uteslutande homosexuella".

Det har ifrågasatts starkt, eftersom urvalet i Kinseys studier inte var representativt, men Kinsey har ändå konstaterats vara en pionjär när det gäller öppnare syn på sexualitet.

Resultaten från den första svenska befolkningsstudien 1967 visar på ett tydligt tabu. Då redovisades att "0 procent" svarat att de haft homosexuellt sex den senaste månaden.

4 procent svarade dock att de under senaste månaden "gärna skulle velat ha homosex".

Fler unga än äldre

I studien 1996, tillfrågades deltagarna mer ingående om sexualitet, erfarenheter av sexuella handlingar och fantasier. Då hade 1,8 procent av männen åtminstone någon gång attraherats av en annan man, och 4,2 procent hade haft homosexuella fantasier. 2,5 procent av kvinnorna hade attraherats av samma kön, och hela 16,6 procent hade fantiserat om sex med en annan kvinna.

Enligt två amerikanska valstudier 1996 och 2000 identifierade sig runt 5 procent av alla tillfrågade som ”gay”.

I år, i Aftonbladet/United Minds undersökning, kategoriserar sig sex procent av både män och kvinnor som homo- eller bisexuella.

Resultaten tyder på att unga svenskar i dag lättare kan kategorisera sig utanför heteronormen.

Betydligt större andel unga än äldre uppger sig nämligen vara homo- eller bisexuella: nio procent av 18-25-åringarna jämfört med endast två procent av 65-74-åringarna.

Har sämre hälsa

Tidigare forskning tyder på att HBTQ-personer har sämre hälsa och mår sämre psykiskt än övriga befolkning.

Det tycks stämma även i Sverige 2013.

I Aftonbladets studie framgår att de som uppger sig vara homo- eller bisexuella skattar sin hälsa rejält sämre jämfört med heterosexuella. 44 respektive 45 procent av homo- respektive bisexuella beskriver sin hälsa som "god", jämfört med 60 procent av de heterosexuella.

Ulrika Westerlund tar upp att många fortfarande mår dåligt och att bättre riktade insatser behövs för hiv-prevention och missbruk inom vården.

– Och när det gäller psykisk ohälsa och suicidrisk är HBTQ-personer fortfarande överrepresenterade.

39 procent av de homosexuella har i Aftonbladet/United Minds studie uppgett att de ofta eller ibland känt sig pressade att ha sex, jämfört med 23 procent av de heterosexuella.

Hela 16 procent av de som uppger sig vara homosexuella anger att de hade heterosexuellt sex senaste gången de hade sex. Det kan tyda på att det finns många som fortfarande inte "kommit ut".

Synen förändras

Förändringen i synen på homosexuella har skett gradvis sedan homosexualitet avkriminaliserades år 1944.

Efter protester då homosexuella sjukskrev sig, togs homosexualitet bort ur listan av sjukdomar hos Socialstyrelsen 1979.

Under hiv-epidemin på 1980-talet skedde en tillbakagång i öppenhet, men därefter vände trenden.

1988 genomfördes Europride-festivalen i Stockholm och sedan dess har Stockholm Pride fått större medial uppmärksamhet.

Många fler kända personer är i dag öppet homo- eller bisexuella och nu finns lag mot hatbrott och diskriminering av HBTQ-personer. Homosexuella har rätt att adoptera barn och ingå äktenskap. Så sent som i förra veckan klubbade riksdagen igenom att transpersoner inte längre tvingas till tvångssterilisering i samband med könsbyte.

– Jag tror att det har blivit en stor skillnad. Vi tror att vårt arbete har effekt: att synligheten har ökat och att lagstiftningen är normerande. Nu tycker majoriteten att samkönade par ska få gifta sig. Det tycket nog inte de flesta 1996, säger Ulrika Westerlund, ordförande i Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, RFSL.

Mer okej bland kvinnor

En stor enkätstudie om ungas sexualitet utfördes av Göteborgs universitet 2009. 15 000 i åldrarna 15 till 29 år svarade. När det gällde attityder kring homosexualitet var könsskillnaderna stora. 94 procent av kvinnorna, men bara 86 procent av männen, ansåg att "en sexuell relation mellan två av samma kön är okej".

Bland dem som angett att religion påverkar vardagslivet fanns en mer negativ inställning till samkönade sexuella relationer. Hela 36 procent i den gruppen har svarat att en samkönad sexrelation inte är okej.

– Är man ung nu har man vuxit upp med en större synlighet. Å andra sidan är yngre personer överrepresenterade i hatbrottsstatistiken. Skolan är en otrygg plats för HBTQ-ungdomar.

Ulrika Westerlund tar upp att mycket fortfarande finns kvar att förändra, bland annat: tillgång för assisterad befruktning för ensamstående, rätt till fler än två vårdnadshavare, könsneutral föräldraskapspresumption: att den som är gift med någon ska antas vara den andras förälder, samt frågor om embryodonation.

– Det finns också många saker att förändra kring asylsökande HBTQ-personers rättigheter: reformering av lagstiftningen och bättre tillämpning av den redan existerande.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Hbtq

RFSL