Hägglund beredd offra vigselrätt

RELATIONER

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund är beredd att offra kyrkans vigselrätt för att äktenskapet ska förbli ett förbund bara mellan man och kvinna. I kd-förslaget ska i stället en myndighet registrera samlevnad.

Göran Hägglund.

Regeringen har lovat att senast i december lägga fram en proposition om könsneutrala äktenskap. Kristdemokraterna (kd) vill dock som enda parti reservera äktenskapsbegreppet för heterosexuella par.

Hägglund har under det gånga året antytt flera möjliga lösningar för att nå en kompromiss inom borgerliga alliansen. Nu har han satt ned foten vad gäller partiets huvudlinje i de kommande förhandlingarna i regeringen. Hägglund förespråkar en civilrättslig äktenskapslagstiftning enligt fransk modell.

– För min del är det den bästa modellen, säger han.

Myndighet tar över

Alla par, heterosexuella och homosexuella, som vill formalisera sin kärlek rättsligt måste i kd-förslaget göra det genom att registrera sin samlevnad hos en myndighet. Det ska dock, enligt Hägglund, inte kallas för att ingå äktenskap.

– Men vad det annars ska kallas för är jag ganska öppen för.

De par som vill kan sedan gå till kyrkan för en särskild ceremoni. Förslaget innebär att trossamfund som nu har vigselrätt förlorar den. Men det ger också kyrkan möjlighet att reservera begreppet ”äktenskap” för relationen man-kvinna.

Hägglund tror förslaget skulle få bred acceptans i samhället, även bland dem som förespråkar könsneutrala äktenskap.

Folkpartiets partistyrelse sade dock nyligen att man bara accepterar det förslag regeringens utredare Hans Regner lagt. Där ska homosexuella par, precis som heterosexuella, kunna ingå äktenskap och kallas makar. Alla par ska kunna välja mellan att vigas borgerligt eller inom sitt trossamfund.

Tror på förslaget

Riksdagsledamot Lennart Sacrédeus (kd), en av dem som hårdast motsatt sig homoäktenskap, gillar Hägglunds förslag.

– Det är en utsträckt hand som man bör ta emot med öppet sinne i alliansen, säger han.

Sacrédeus tror att de flesta kristdemokrater kan acceptera att trossamfunden förlorar vigselrätten.

– Vår första prioritet är att värna religionsfriheten och därefter äktenskapsbegreppet, säger han.

Sacrédeus tror också att det går att få stöd från Svenska kyrkan för kd-förslaget, även om vigselrätten går förlorad.

I remissvaret till Regners utredning ville Svenska kyrkan ha äktenskap för man-kvinna och partnerskap för samkönade. Kyrkan förespråkade dock gemensam lagstiftning och att den ska få utfärda båda äktenskap och partnerskap.

Tony Guldbrandzén, biskop i Härnösands stift, klargör dock för TT att olika åsikter finns i frågan.

– Det går inte i dag att säga hur vi kommer att ställa oss. Det kommer att bli en fråga för kyrkomötet nästa år.

TT