Håll fast vid din betaman, Madonna!

RELATIONER

Alfahannen är SÅ passé:

Vik hädan, alfahannar

och machomän!

Nu är det mjuka och omtänksamma betahannar framgångsrika kvinnor till ha.

Du är en framgångsrik kvinna. Har välputsad yta, hög lön och ett eget liv. Din pojkvän är likadan.

Välbetald, karriärinriktad och macho.

Aj aj. Statistiken visar illa

– faktum är att allt fler kvinnor väljer att överge de typiska

tuffingarna till karlakarlar för

betydligt mjukare betamän.

– Betahannen kommer att bli allt viktigare i framtiden. Fler och fler män kräver sin rätt att vara med familjen minst lika mycket som sina partners. Då är det naturligt att det också slår över åt andra hållet, med män som är mer med familjen än vad kvinnan är, säger coachen Fredrik Alm.

Lätt att känna igen

Den nya betahannen är lätt att känna igen, sannolikt har du en egen eller någon i bekantskapskretsen. Medan hans smarta karriärkvinna till partner lapar strålkastarljus, kliver han nöjt åt sidan och sköter

arbetet bakom kulisserna.

– Trenden är att vissa män, inte alla, ställer upp väldigt mycket för vissa kvinnor.

Generellt kan man säga att

traditionella kvinnor väljer alfamän medan mindre traditionella kvinnor väljer betamän, säger Ida Hult, etnolog och trend-strateg på Trendethnography.

Relationer viktigast

För en betahanne är relationer viktigare än resultat.

– Det är tydligt att trenderna att män stannar hemma och att kvinnor gör karriär föder varandra. Det ena funkar inte utan det andra, säger Fredrik Alm.

Hur mår dagens betahanne?

– Väldigt bra, om det är ett

gemensamt beslut att han ska

ta ett steg tillbaka. Om det ”bara

råkar bli så” kan vissa män säkert

känna sig vilsna eftersom de

inte lever upp till de ideal som

samhället fortfarande säger att de borde leva upp till, säger Fredrik Alm. n

Vilken typ är din pojkvän?

ALFAHANNE = Den traditionella machotypen som vill vara ledaren i flocken och agerar ultramanligt därefter. Dela på hushållsarbetet? Nä nä.

BETAHANNE = Den nya, moderna mannen som inte räds att hugga tag i hemmet. Han stödjer gärna sin karriärinriktade fru och är uppmärksam på vad hon kan tänkas behöva.

AV: Caroline Engvall