Jakten på ”fuskare” – dyrt fiasko

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-07-01

Ett år sen krav på vab-intyg infördes

Mer jobb för försäkringskassan, föräldrar och pedagoger.

En kostnad på 50 miljoner per år för porto och administration.

Men inga vab-fuskare syns ännu till.

Försäkringskassans nya kontrollsystem för vabbande föräldrar ser ut att bli ett dyrt fiasko.

När regeringen drev igenom lagen om vab-intyg motiverade man den med ett missbruk på 22,5 procent och 650 miljoner förlorade skattekronor per år.

De nya kontrollerna, som infördes den 1 juli 2008, innebar att föräldrar måste fylla i ytterligare ett intyg som sedan ska godkännas och stämplas av skola/förskola när de vill få ut ersättning för tillfällig föräldrapenning.

Delade meningar

Redan då rådde det delade meningar om hur stort svinnet egentligen var. Försäkringskassans kontroller visade snarare på omkring fem procents misstänkt fusk och en stickprovskontroll visade på ännu mindre: att 1,6 procent av beloppen var felaktigt utbetalda ersättningar.

Få fall leder till polisanmälan och ännu färre till fällande domar.

Nu, ett år senare, är det oklart om intyget haft någon effekt alls på det omdiskuterade fusket.

Preliminära beräkningar tyder på att antalet uttagna dagar är desamma – men att pappersexercisen är större och den ökade handläggningstiden har skapat förseningar i utbetalningarna. Administrationskostnaderna beräknas uppgå till 40 miljoner om året. Dessutom tillkommer en portokostnad på 10 miljoner.

Utvärdering klar i höst

På Försäkringskassan är man försiktig med att dra några slutsatser, en utvärdering av det nya systemet blir klar först i höst.

– Att föräldrar har tagit ut lika många dagar i år som förra året betyder automatiskt inte att det inte förekommer fusk, säger Niklas Löfgren, försäkringsutvecklare på Försäkringskassan. Man måste titta närmare på hur stora barnkullarna är olika år, om det har florerat ovanligt mycket influensa eller vinterkräksjuka och liknande. När regeringen pratade om 22,5 procent innefattade det även en annan typ av fusk, ett uppskattat mörkertal av föräldrar som är hemma från jobbet med sina friska barn. Sådant förekommer säkert, men det är svårt att kontrollera.

Föräldrar klagar, lärarfacket vill avskaffa intyget och det är ännu oklart om det påverkar det eventuella fusk som finns – kommer intyget att finnas kvar?

– Det är för tidigt att dra några slutsatser. Men det är klart att det finns andra möjliga lösningar, exempelvis att göra kontroller mot arbetsgivare istället.

Följ ämnen i artikeln