Datorn ställer tidig ADHD-diagnos

RELATIONER

Treåringar kan testas - på bara tio minuter.

Det första biologiska testet för ADHD är här.

Genom att följa barnens ögonrörelser kan forskarna diagnosticera över 93 procent på ett tidigt stadium.

Så små barn som treåringar kan få rätt diagnos med den nya metoden, skriver NewScientist.com.

65 barn mellan fyra och sex år deltog i studien i Grekland. Ungefär hälften av dem hade redan tidigare fått diagnosen ADHD, attention-deficit hyperactivity disorder, genom traditionella testmetoder. Dessa bygger på psykologisk utvärdering och enkätsvar.

Följer ögonrörelser

Barnen fick sätta på sig speciella glasögon för att forskarna skulle kunna följa deras ögonrörelser. Sedan sattes de framför en dataskärm, och uppmanades att följa ljuspunkter som vandrade över skärmen.

- Barn med ADHD uppvisar stora skillnader i ögonrörelser jämfört med andra barn. Till exempel kan de utan ADHD följa ljuspunkten i mellan 30 sekunder och upp till fem minuter - medan de med ADHD bara lyckas följa den i mellan tre och fem sekunder, säger Giorgos Pavlidis, som lett studien, till New Scientist.

Enligt forskarna gav datorn över 93 procent av barnen rätt diagnos.

Tidig diagnos

Testet pågick i tio minuter - att jämföra med det traditionella testet som tar runt två timmar att genomföra. Enligt Pavlidis kan så små barn som treåringar testas med den nya metoden.

Att barnen kan diagnostiseras tidigt är bra, säger han, eftersom störningen ofta leder till minskat självförtroende och andra problem. Med en tidig diagnos kan rätt åtgärder snabbt sättas in.

Mia Carron

ARTIKELN HANDLAR OM