Rätt tid för första barnet?

RELATIONER

Amerikansk modell ger en del av svaret

Barn – före eller mitt i karriären?

Det är frågan för många kvinnor.

Nu finns en modell som kan visa vägen mot ett smart beslut.

TID FÖR MAGE. En graviditet förändrar livet - och yrkeslivet. Amerikanska forskare har tagit fram en modell för beslutsfattandet kring när kvinnor ska försöka skaffa barn.

Biologiska klockan. Den stora passionen. ”Min bästa väninna är gravid nu”.

Det är inga argument som biter på professor Ralph Keeney och doktoranden Dinah Vernik vid Duke University i USA.

– Beslutet är alldeles för komplext för att man logiskt ska kunna överväga alla aspekter i sitt huvud, skriver de i tidsskriften Decision Analysis.

Tillsammans har de skapat en modell som kan hjälpa kvinnor att värdera sina valmöjligheter på ett systematiskt sätt.

Måste nå en viss position

Modellen balanserar fördelarna med att bli mamma mot de konsekvenser ett barn har på karriär och socialt liv. Den tar också hänsyn till att fertiliteten minskar och att risken för att få en skadat barn ökar med åldern.

Forskarna illustrerar sin modell med två kvinnor i olika situationer:

En 25-årig forskarstudent som vill göra akademisk karriär. Typexemplet kan också gälla andra kvinnor som måste ta en examen inom en viss tid, som inom medicin och juridik.

En ambitiös 20-årig collagestudent, som själv hävdar att hon inte vill ha barn före en viss ålder, till exempel 35 år.

Först examen – sedan barn

Vilka svar ger då modellen?

25-åringen bör vänta med barn tills hon har nått målet. I alla om hon tror att ett barn kommer begränsa hennes fokus på jobbet. Men modellen öppnar för att hon kan skaffa barn i unga år – om det inte minskar hennes möjligheter.

Den 20-åriga studenten bör däremot skaffa barn innan karriären tar fart på allvar.

– Det kan verka förvånande att föreslå att kvinnor ska skaffa barn tidigt, även om kvinnan inte själv tycker att det är viktigt, säger Vernik.

Förklaringen är att en mammaledighet har mindre effekt på karriären om kvinnan är student eller i början av sitt yrkesliv. När karriären sedan börjar ta fart har barnet hunnit bli äldre och mer självständigt.

Men forskarna poängterar att deras modell inte ger hela lösningen utan är ett sorteringsverktyg. Kvinnans känslor och hennes partners åsikter ska naturligtvis också vägas in i beslutet, skriver de på universitetets hemsida.

Aftonbladet