Mannens gener kan ge dåligt äktenskap

Forskning visar på samband

Fel gener Otrohet och olyckliga äktenskap kan delvis hänga på mannens gener, visar en ny svensk studie.
Fel gener Otrohet och olyckliga äktenskap kan delvis hänga på mannens gener, visar en ny svensk studie.

Kan ett olyckligt äktenskap skyllas på mannens gener?

Enligt en ny svensk studie kan en dålig parrelation i alla fall delvis bero på mannens gener.

– Givetvis kan det finnas många orsaker till att en person har problem med relationer. Men det här är första gången som en specifik variant av en gen kan associeras till hur män knyter an till sin partner i en relation, säger Hasse Walum som är doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet.

Studerat tvillingar

Det handlar om en variant av genen allel 334 som fyra av tio män bär på. Allel 334 kodar för receptorn till hormonet vasopressin. Ett hormon som finns i hjärnan hos de flesta däggdjur.

Forskarna har studerat drygt 2 000 personer från det svenska tvillingregistret "The Twin and Offspring Study in Sweden" där drygt 550 tvillingpar och deras partners ingår. I studien som pågick i 1,5 år visade det sig att de män som bar på en eller två kopior av genvarianten allel 334 hade sämre förutsättningar att ha en lyckad parrelation än de män som saknade denna genvariant.

– Kvinnor som var gifta med män som var en eller två kopior av allel 334 var i snitt mindre nöjda med sin relation, jämfört med kvinnor som var gifta med män som inte bar på denna allel, säger Hasse Walum.

Trots det tror han inte att kvinnor i framtiden kommer vilja gentesta sina blivande män för att slippa genvarianten som kan försämra relationen.

Många faktorer

Samma gen har tidigare studerats hos sorkar och har där kopplats till förekomsten av monogamt beteende hos hanar. Präriesorkar lever i monogama parrelationer medan ängssorkarna är mer lättfotade, något som beror på att vasopressinet har en mer framträdande roll hos präriesorkarna.

Kan man skylla otrohet på generna?

– Det är i första hand inte otrohet som vi har tittat på i studien utan vi har tittat på hur man knyter an till sin partner. Men som svar på din fråga kan man inte skylla på effekten som den här genen har. Det finns självklart många faktorer som spelar in och man kan inte bara se till en persons genuppsättning.

Kvinnligt hormon

Resultaten av studien kan inte appliceras på kvinnor, men enligt Hasse Walum finns det ett motsvarande hormon för kvinnor som kommer undersökas.

– Vasopressin har visat sig vara av mest vikt för hanar. Men det finns ett annat hormon för kvinnor som heter oxytocin och vi planerar att titta på gener som har med det systemet att göra och hur det påverkar motsvarande beteende hos kvinnor.

Den svenska studien har fått stor uppmärksamhet även i USA och kommer publiceras i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS.

Publisert: