Hon behöver hitta sitt egenvärde

RELATIONER

Om ett barn inte får möjlighet att knyta an till sina föräldrar i barndomen, kan det innebära oerhörda relationssvårigheter för personen i vuxen ålder.

Foto: Psykolog Eva Rusz.

Det säger Eva Rusz, legitimerad kognitiv psykoterapeut och författare till boken ” Varför väljer jag alltid fel partner”.

–?Mest typiskt är att personen omedvetet upprepar de problem den hade i relationen till sina föräldrar med sin nuvarande partner.

Lösningen är terapi

Att kompensera en trasslig uppväxt är möjligt, men det kräver mycket jobb.

–?Bästa lösningen är att gå i terapi för att ta sig ur den onda cirkeln där man upprepar destruktiva mönster.

I Drew Barrymores fall, liksom för alla andra barnstjärnor som tidigt setts som objekt av sin familj och omgivning, gäller det att göra sig själv viktig och fråga sig själv: ”Vad behöver jag?”, säger Eva Rusz.

–?Jag skulle tippa att hon känt sig utnyttjad under barndomen och då behöver hon hitta sitt egenvärde.