Var tionde ung kvinna vill operera underlivet

En av 10 unga svenska kvinnor kan tänka sig att operera sitt könsorgan av kosmetiska skäl.
Det visar en ny undersökning.
– Det är en hög siffra, säger Ingela Lundin Kvalem, forskare och docent i hälsopsykologi, som ser två huvudförklaringar till detta nya fenomen.

Ingela Lundin Kvalem
Ingela Lundin Kvalem

Unga kvinnors relation till den egna kroppen beskrivs ofta som problematisk. Nu visar en stor undersökning, som Aftonbladet gjort i samarbete med Inizio, att relationen till det egna könsorganet är särskilt komplicerad.

Enligt undersökningen kan 10 procent i åldern 16 till 29 år tänka sig att göra ett skönhetsingrepp för att förändra utseendet på sitt underliv. Detta kan jämföras åldersgruppen 50 till 64 år där siffran är 2 procent .

Enligt Inizio är det främst förminskning av de inre blygdläpparna som intresserar dem som känner missnöje. En av kvinnorna i undersökningen svarar: ”Jag har olika stora inre blygdläppar, jag kan tänka mig att operera dem så att de blir lika stora.”

Att ha en önskan om att operera sitt könsorgan av estetiska skäl är ett relativt nytt fenomen, menar Ingela Lundin Kvalem, som forskar i hur kroppsbilder och skönhetsideal förändras över tid.

– Killar har i alla tider ägnat sig åt att jämföra sina könsorgan med varandra, kvinnokön är inte lika enkla att jämföra. Men i dag går det, eftersom dagens unga exponeras för porr på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Med porren kommer nya ideal som rakade vaginor och små inre blygdläppar. Det påverkar unga tjejers syn på sig själva.

Kraftig ökning i USA

I USA, där studier visar att omkring 90 procent av den kvinnliga befolkningen rakar sig, ökade antalet intimkirurgiska ingrepp med 39 procent mellan åren 2015 och 2016, enligt American society of plastic surgeons.

I Sverige finns ingen sådan statistik, men allt tyder på att operationer av kosmetiska skäl ökar även här.

Exponeringen av kvinnliga könsorgan på internet och i de allt fler och mer lättillgängliga porrfilmerna är huvudförklaringen, enligt Ingela Lundin Kvalem.

Men det finns fler orsaker.

– Tittar man på data från Australien och USA, där kvinnor som opererat sig fått frågan varför, svarar omkring 30 procent att de inspirerats av porrindustrins idealbilder. Men ungefär lika många har opererat sig på inrådan av en pojkvän, och resterande menar att en kombination av dessa faktorer fått dem att operera sig.

Enligt Inizios undersökning sjunker intresset för intimkirurgi med åldern. Vad beror det på?

– Med stigande ålder blir kvinnor mer bekväma med hur de ser ut, andra saker i livet får ett högre värde. Allra nöjdast är de äldsta kvinnorna. Men om man jämför kvinnors relation till den egna kroppen med hur män ser på sig själva, så är kvinnor generellt sett mer kritiska till sin kropp, än vad män är, säger Ingela Lundin Kvalem.

Gör din röst hörd – gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka här för att läsa mer och gå med!


Fakta: Undersökningen

9 procent av Sveriges kvinnliga befolkning har genomgått ett plastikkirurgiskt ingrepp av estetiska skäl.

Bland de som inte genomgått en operation uppger 16 procent av kvinnorna att de ”absolut kan tänka sig att göra det”, medan 26 procent svarar ”ja, kanske”. Sammanlagt 42 procent.

Bland dem som kan tänka sig att göra ett ingrepp uppger 53 procent att de helst skulle operera ansiktet, 51 procent skulle operera brösten och sex procent underlivet. Vad kvinnorna helst skulle operera skiljer sig dock åt, beroende på ålder.

10 procent av alla kvinnor i åldern 16–29 år kan tänka sig att operera sitt underliv medan den siffran bland kvinnor i åldern 50–64 år är två procent.

Fotnot: Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen omfattar 1635 intervjuer med kvinnor 16 år och äldre under perioden 19 – 25 januari, 2018 och är genomförd som en webbundersökning.


 

Var tionde ung kvinna är så missnöjd med sitt underliv att hon vill operera det av estetiska skäl. Ett nytt fenomen, menar forskare. Men vad är ett normalt utseende på en kvinnas könsorgan? Här visar och berättar sex modiga kvinnor om hur de tänker och känner inför sina underliv. Vi vill ge en bild av hur olika våra kroppar är, även in i de mest intima delarna. 

Karin Schmidt Hellsing, redaktionschef

Publisert:

LÄS VIDARE