Mensen ger kvinnor bättre lokalsinne

RELATIONER

Kvinna, tycker du att det är svårt att fickparkera? Prova att göra det nästa gång du har mens. Enligt tyska forskare kommer det att gå bättre då.

När en kvinna har mens, stiger hennesnivå av det manliga könshormonet testosteron. Och då blir hennes lokalsinne och orienteringsförmåga bättre – hon blir bättre på exempelvis att fickparkera eller läsa en karta.

Den slutsatsen har en grupp forskare dragit vid det tyska Ruhr-universitetet.

Det forskarlaget bygger dock sina rön på annan tysk forskning, vid Giessen-universitetet, där man har undersökt skillnaden mellan mäns och kvinnors orienteringsförmåga, rapporterar norska VG.

Testosteronet påverkar

De använde sig av – fingrar. Forskarna mätte förhållandet mellan pek- och ringfingrar, och upptäckte att hos kvinnor var de ofta ungefär lika långa, medan män nästan alltid hade betydligt längre ringfingrar.

Försökspersonerna fick sedan göra en flera tester med bland annat tredimensionella figurer, och resultatet var entydigt: män hade bättre rumslig förmåga en kvinnor. Men de kvinnor som hade en mer ”manlig” fingerkonstruktion lyckades bättre än kvinnor med ”kvinnliga” fingrar.

De menar att det har att göra med det manliga könshormonet testosteron – ju mer testosteron, desto bättre rumslig uppfattning.

Petra Kempel, som lett det tyska forskningsprojektet, tycker själv enligt VG att resultaten är ”anmärkningsvärda”.

Anna Andersson