Miljögifter i mat kan göra barn sjuka

RELATIONER

Ny studie: Bekämpnings- medel spårades i urinen

1 av 2 | Foto: Skadar nervsystemet. Vid en studie fann forskare rester av bekämpningsmedel i barns urin. Allt fler studier pekar på att bekämpningsmedel även vid relativt låggradig men långvarig exponering kan medföra skadliga effekter på nervsystemet.

Gifter i maten kan göra ditt barn sjukt.

Forskare har funnit rester av bekämpningsmedel i barns urin.

Genom att ge dina barn ekologisk mat kan du minska risken.

Studien är gjord av the National Institute of Environmental Health Sciences i USA och de gränsvärden som avses är satta av the US Environmental Protection Agency.

Studien har jämfört urinprov från barn som äter ekologiska livsmedel med urinprov från barn som äter konventionellt odlad mat.

Barnen som åt ekologisk mat hade halter under gränsvärdena – de andra över.

Urinen analyserades

Föräldrarna till barnen i studien, som var i åldrarna 2–5 år, fick registrera exakt vad barnen ätit och om det varit ekologiskt producerade livsmedel eller ej. Barnens urin analyserades sedan och rester av ett flertal bekämpningsmedel hittades.

– Det är rester av bekämpningsmedel som påverkar nervimpulserna på insekter. Det är mycket intressanta uppgifter, säger toxikolog Anita Strömberg på Livsmedelsverket.

– Det verkar rimligt att värdena var så låga hos barnen som åt ekologiska livsmedel eftersom ekologisk odling inte använder bekämpningsmedel.

Anita Strömberg menar att det finns rekommendationer för användningen av bekämpningsmedel som om de följs innebär att resthalterna inte ska överstiga gränsvärdena.

Tidigare har minst två studier gjorts i USA där rester av bekämpningsmedel upptäckts i urin. En av studierna gjordes på 110 barn där man fann mätbara rester i alla barns urin utom i ett barns som enbart åt ekologiska livsmedel. Även i Tyskland har förhöjda värden uppmätts i en studie på 1 200 vuxna i Frankfurt. En annan studie har hittat halter i bajset på nyfödda bebisar som motsvarar halterna på vuxna.

En annan studie gjord förra året visar att barns kost kan innehålla rester som överstiger satta gränsvärden. Barn äter mer mat i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna, vilket innebär att intaget av eventuella bekämpningsmedelsrester blir högre per kilo kroppsvikt.

Doktorand Margareta Littorin från Institutet för yrkes- och miljömedicin vid Lunds universitet skriver i tidskriften Bulletin att allt fler studier pekar på att bekämpningsmedel även vid relativt låggradig men långvarig exponering kan medföra skadliga effekter på nervsystemet. Högre halter påverkar hormonbalans och nervsystem.

Ekologiska livsmedel

Den aktuella studien visar att barnen som åt konventionella livsmedel hade sex gånger så höga halter av bekämpningsmedel i urinen som de som åt ekologiskt. Forskarna bakom studien sammanfattar sin rapport med att hävda att om man ger sina barn ekologiska livsmedel, främst juice, grönsaker och frukt, minskar man avsevärt risken för att de utsätts för för höga halter av bekämpningsmedel.

Krav-märkt minskar risken

Importerade vindruvor fastnade i stickprovskontroll

Foto: Skölj dem ordentligt.

Catarina Rolfsdotter-Jansson ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM