Minst två kvinnor i varje styrelse

RELATIONER

Ett ögonblick?Gunilla Arhén, chefsutvecklare på Ruter Dam, som tror att antalet kvinnor i bolagsstyrelser kommer att fördubblas i år.

Foto: Gunilla Arhén är chefsutvecklare på Ruter Dam, ett utvecklingsprogram för kvinnliga ledare som hittills lockat 600 kvinnor. Ungefär 65 procent har befordrats minst en gång.

– Jag pratar nästan varje dag med företagsledare och ägarrepresentanter som vill bli tipsade om kompetenta kvinnor. Ojämställda styrelser har blivit en oerhörd aktuell fråga på ett sätt jag aldrig tidigare upplevt.

Varför ringer gubbarna just nu?

– Jag kan tänka mig att hotet om lagstiftad kvotering har gjort att de vill visa att de på frivillig väg kan hitta styrelseledamöter som är kvinnor.

Är det inte en slags indirekt, icke-lagstiftad kvotering?

– Jag vet att jättemånga kvinnor är kompetenta, så det spelar ingen roll. Vi jobbar för att rätt person ska hamna på rätt plats och rekommenderar alla kvinnor att tacka ja till en styrelseplats om de är intresserade. Då finns ingen anledning att tveka.

Räcker det med en kvinna i varje styrelserum?

– Nej. En person i minoritet får svårt att få igenom sina åsikter. Det gäller även män i minoritet. Det är viktigt att vara minst två.

Ni säger nej till lagstiftad kvotering.

– Ja, det finns en risk, om man lagstiftar, att plötsligt ska alla hitta en kvinnlig styrelseledamot. De som kvoteras in syns men gills inte. Däremot tycker vi att bolagen ska se till att det alltid finns en manlig och en kvinnlig representant när de söker chefer. Har de samma meriter bör kvinnan få jobbet. Då visar företaget att de har rätt inställning och är öppna för kvinnlig kompetens.

Dubbelt upp med kvinnor i styrelserna skulle i år betyda 14-15 procent. När sitter det hälften kvinnor, hälften män runt styrelseborden?

– Det blir aldrig så. Men kanske uppnår vi 35-40 procent kvinnor om några år.

Hanna Blanksvärd