Kvinnors gråt får män att tappa sexlusten

RELATIONER

Skyll inte på huvudvärk – fäll en tår istället.

Ny forskning visar nämligen att kvinnors tårar får män att tappa sexlusten.

Foto: colourbox.com

Det mänskliga gråtandet är en gåta för vetenskapen.

Men nu har den israeliske neurobiologen, Noam Soble, upptäckt en möjlig funktion.

Åtminstone för kvinnors tårar.

I hans studier som presenteras i tidskriften Science visade sig nämligen lukten av kvinnotårar ha en avtändande effekt på män.

Testosteronhalten sjönk

När Sobel lät ett antal män lukta på kvinnors tårar, visade det sig att testosteronhalten sjönk. När de fick ranka kvinnornas sexuella dragningskraft utifrån bilder, upplevdes kvinnorna som gråtit som mindre sexiga.

Detta bekräftades också av magnetkameraundersökningar som visade att aktiviteten sjönk i de områden i hjärnan som styr sexdriften.

Fungerar som doftsignaler

Sobels resultat antyder att tårar alltså kan fungera som en form av doftsignaler.

Om de har ytterligare funktioner, eller om samma gäller för männens gråt, är dock outforskat.

Länge antogs människan var den enda varelse som kunde gråta.

Men enligt Sobel kan även möss fälla tårar.

Musgråten tros dock inte vara kopplat till någon sinnesstämning.

Wendela.se