Thomas Di Leva - sommarfrälsare

RELATIONER

När den astronomiska sensationen Venuspassagen inträffade för ett par veckor sedan – vem stod i centrum och vigde ett lyckligt new age-par om inte vår egen freds och kärleksapostel – Tomas di Leva. Med det svarta lockiga håret fladdrande i vinden, iförd en glänsande kaftan och med stjärneögon.

Vi behöver Di Leva, bland sjukskrivningar, Irakkrig, EU-parlament och priset på lättmjölk och potatis. När man ser Di Leva kan man nästa tro att det är 1968 igen: love, peace and understandning - även om han saknar, eller inte lyfter fram, den politiska dimensionen, utan den existentiella.

Di Leva berättade i en intervju nyligen att han inte ens slår ihjäl mygg, han bara viftar undan dem. Han får gärna komma hem till oss och vifta lite i sommar.

Åsa Mattsson