”Vänta inte för länge”

RELATIONER

Expert: Viktigt ta itu med stamning tidigt

Vänta inte för länge med att ta kontakt med logoped. Det säger Lovisa Femrell, logoped och specialist på stamning vid Danderyds sjukhus och den som introducerat Lidcombeprogrammet i Sverige.

– Ju tidigare vi kan börja jobba med att få bort stamningen desto större chans att slippa den helt.

Traditionell behandling har gått ut på att göra stamningen så lätt att leva med som möjligt, att få den så mjuk det bara går.

– Det unika med Lidcombeprogrammet är att barnen faktiskt helt slutar stamma, säger Lovisa Femrell.

Det går ut på berömma barnet varje gång det har flyt i talet. Man jobbar utifrån den nivå som barnet klarar av. Barnet börjar med att säga ett ord i taget, för att sedan bygga vidare till fullständiga meningar.

Föräldrarna gör jobbet

Programmet pågår under cirka två år och det är föräldrarna som gör jobbet, logopedens roll är att coacha och lära föräldrarna hur de ska träna hemma.

Lovisa Femrell tycker att föräldrar så fort de misstänker stamning eller känner sig oroliga över sitt barns tal ska be att få remiss till en logoped.

– Det kan vara svårt för en lekman att avgöra om det är stamning, eller bara något som uppkommer för att barnet är ivrigt.

Stamning kan vara ärftligt

Läs mer:

Hanna Nolin ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM