Gravid – som ett brev på posten

RELATIONER

Vid årsskiftet blir
IVF-behandling en
anställningsförmån hos Posten

1 av 2

Svårt att bli med barn – bli brevbärare.

Från årsskiftet blir IVF-behandling en anställningsförmån för de 27 000 anställda på Posten.

– För mig räcker det att en har glädje av detta för att det ska vara värt det, säger Mattias Holmberg, chef för löner och förmåner på Posten.

Anställda på Posten ska kunna få hjälp vid ofrivillig barnlöshet.

Från årsskiftet kommer IVF-behandling ingå som en del i de paket av förmåner som erbjuds.

– Vi fyller redan ut föräldrapenningen upp till 90 procent av lönen. Och det här är ytterligare ett led i att vara ett föräldravänligt företag, säger Mattias Holmberg.

Posten fick idén när det tillkännagavs att Robert Edwards i år tilldelas Nobelpriset i medicin för att ha utvecklat IVF-metoden.

”Något personligt”

Sedan tidigare kan postenanställda få hjälp med bland annat ögonlaseroperationer.

– Det här är något personligt som man inte går ut och frågar de anställda om i enkät. Men vi vet ju av statistiken hur vanligt det är. Inom landstingen kan det vara långa köer. Och alla har inte råd att vända sig till en privat vårdgivare, säger Mattias Holmberg.

Förmånen betalas genom bruttolöneavdrag, vilket innebär att man betalar sin behandling med oskattade pengar.

– Eftersom en behandling kostar mellan 20 000 och 50 000 blir det ganska stora belopp man kan spara. För oss som företag kostar det ingenting att erbjuda den här förmånen, säger Mattias Holmberg.

”Minskat personalstyrkan”

Posten Norden har minskat sin personalstyrka i omgångar, men Mattias Holmberg menar att det ändå är viktigt att locka ung arbetskraft genom förmånliga villkor.

– Oavsett om man växer eller gör nedskärningar ska man måna om dem man har i företaget. För oss handlar det om att vara bra för samtliga årgångar. Och har någon enda glädje av detta så tycker jag att det är värt det.

Såväl landsting som privata kliniker har gränser för hur gammal kvinnan respektive mannen får vara vid provrörsbefruktning.

För postanställda gäller de regler som den privata vårdgivaren har.

– Ja, vi har inte någon särskilt poståldersgräns, säger Mattias Holmberg.