Bröstmjölk gör pojkar smartare

avHelena Utter

RELATIONER

Bebisar som ammas presterar bättre i skolan, visar ny forskning

Foto: colourbox

Pojkar som får bröstet blir smartare.

De presterar bättre i skolan än klasskamrater som blivit flaskmatade.

Och effekterna sitter i till 10 års ålder – minst.

Barn som livnärs främst på bröstmjölk under sina sex första levnadsmånader klarar sig bättre i skolan.

De presterar bättre i såväl matte som i läsning och stavning.

Den slutsatsen drar forskare i Australien efter att ha följt 1000 barn från när deras mödrar var gravida i 18:e veckan tills de små liven hunnit fylla tio.

– Amning i sex månader var tydligt kopplat till bättre resultat för pojkar. Men hos flickor fanns ingen uppenbar effekt av amningen, skriver forskarna från University of Western Australia, Perth, i tidskriften Pediatrics.

Precis som i Sverige klarade sig de australiska flickorna i studien generellt sätt bättre än pojkarna i skolan.

Men de bröstmjölksuppfödda pojkarna utgjorde undantaget från den regeln.

Även när forskarna tagit hänsyn till faktorer som mammans utbildning och hushållets inkomst, gav amningen effekt.

En teori är att bandet mellan mor och barn stärks vid amning vilket underlättar inlärning.

En annan att hormoner i bröstmjölken hjälper till att utveckla hjärnan.

– Vår studie är ytterligare ett bevis på att amning i minst sex månader har gynnsamma effekter för barns utveckling, skriver doktor Wendy Odd i Pediatrics.