Allt fler äldre kvinnor dricker för mycket

RELATIONER

Fördubbling av alkoholskador på 10 år

Alkoholproblemen bland kvinnor ökar stadigt, även om de fortfarande är betydligt vanligare bland män.

Den mest dramatiska utvecklingen verkar ha skett bland pensionerade kvinnor. Antalet kvinnor över 65 år som vårdas för alkoholskador har fördubblats på tio år – från drygt 200 för tio år sedan till 400 i dag, enligt Sveriges Radio Ekot som har tagit del av siffror från Socialstyrelsen.

Att alkoholskador blivit vanligare bland kvinnliga pensionärer kan bero på att den generation som nu går i pension har andra dryckesvanor än tidigare generationer, tror alkoholläkaren Sven Andréasson på Folkhälsoinstitutet.

– En generationseffekt där fyrtiotalisterna nu kommer upp i pensionsålder och de drack ju väsentligt mer än trettiotalisterna och tjugotalisterna och så vidare, säger Sven Andréasson till Ekot.

Fler män dör

Men det är inte bara kvinnliga pensionärer som dricker mer. Alkoholdödligheten bland svenska kvinnor ökade med 16 procent med 1979 och 2006, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Alkoholdödligheten bland män var dock fortfarande fyra gånger högre än den bland kvinnorna under 2000-talet.

Alkoholkonsumtionen har enligt CAN legat på en historisk hög nivå de senaste fem åren, och kvinnor står för en allt större andel av konsumtionen. En allt högre andel av dem som omhändertas för fylleri och som misstänks för trafiknykterhetsbrott är kvinnor. Andelen kvinnor som vårdats för missbruk inom institutionsvården fördubblades dessutom mellan 1984 och 2007, medan omkring en fjärdedel av personer inom alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet varit kvinnor, enligt CAN.

TT