Barn kan vaccineras mot fler sjukdomar

RELATIONER

Ännu inget heltäckande skydd mot tbc

Det svenska vaccinationsprogrammet för barn kan komma att utökas.

Bland annat diskuteras ett vaccin mot pneumokocker – en bakterie som kan ge hjärnhinneinflammation.

De senaste åren har flera nya vacciner godkänts för användning. Några av dem kan komma att ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Bland annat diskuteras ett utökat skydd mot pneumokocker. Bakterien kan orsaka vanlig förkylning, men också hjärnhinneinflammation.

Tio sjukdomar

I dag erbjuds alla barn upp till tolv år vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund, polio och mot en bakterie som vanligen orsakar luftvägsinfektioner.

– Dessutom ges vaccin mot hepatit b och tuberkulos till barn som är utsatta för smittrisk, säger Anders Lindberg, sakkunnig läkare vid Socialstyrelsen, som utformar rekommendationerna.

Mellan 15 och 20 procent av alla svenska barn anses speciellt utsatta för just hepatit b och TBC.

– Det speglar i stort hur många barn som har invandrarföräldrar, säger Anders Lindberg.

Inget utökat tbc-skydd

Trots flera uppmärksammade utbrott av TBC finns inga planer på att ge alla barn sådant vaccin. Sannolikheten att svenska barn smittas anses ännu så liten. Dessutom håller vaccinet inte måttet.

– Tyvärr är det ett ganska dåligt vaccin som bara skyddar mot vissa former av tuberkulos. Det kan dessutom ge allvarliga biverkningar hos barn som har andra underliggande sjukdomar. Det allmänna vaccinationsprogrammet ska kunna erbjudas alla svenska barn. Det är ett enormt ansvar, säger Anders Lindberg.

Flera förändringar i det allmänna vaccinationsprogrammet kan komma att införas redan nästa år. Enskilda landsting kan också välja att vaccinera mot fler sjukdomar än de som ingår i programmet.

Läs mer

Karin Lindblom

ARTIKELN HANDLAR OM