”Våra barn bara bråkar med varandra”

RELATIONER

Hej! Jag har två pojkar, 2,5 och 4,5 år gamla, som bråkar ganska ofta. Är detta normalt för syskon eller är det något man ska oroa sig för?

Linn

Hej! Att syskon bråkar är något som är bra, man har lättare att ta konflikter senare i livet. Vi som vuxna ska finnas tillhands om det blir handgripligheter eller elakheter, annars är det bra att själva lära sig att lösa tvister. Så länge konflikterna är BRA konflikter, det vill säga när man har olika mening och inser att man tycker olika, finns ingen anledning att bryta. Men du kan gå in och fråga om barnet förstod varför det blev sådär, och enkelt förklara.

Nanny Eva

ARTIKELN HANDLAR OM