Kikhostan livsfarlig för spädbarn

Publicerad:
Uppdaterad:

Smittskyddsinstitutet varnar: Var mer rädda om era barn

Stockholm

Varje år tar vanlig kikhosta ett spädbarns liv.

Nu går Smittskyddsinstitutet (SMI) ut och uppmanar föräldrar att vara mer rädda om sina barn.

- Kikhostan är inte utrotad, trots vaccinationer, säger statsepidemiolog Annika Linde.

Vaccinering mot kikhosta återinfördes 1996. Trots det smittas omkring 1 000 barn av sjukdomen varje år. Under perioden 1997-2005 har sju barn dött. Alla var spädbarn.

- Det här måste föräldrarna veta så att de undviker att utsätta sina barn för smittan, säger Annika Linde.

När spädbarn drabbas av kikhosta blir de ofta mycket sjukare än äldre barn. Mest sårbara är de barn som är helt ovaccinerade, de under tre månader.

Tvätta händerna

- De kan hamna i respiratorvård och till och med avlida, säger Rose-Marie Carlsson, infektionsläkare på SMI.

Den första dosen vaccin tycks skydda mot riktigt allvarlig sjukdom, men fullt skydd får barnen först vid den andra vaccinationen som sker vid sex månaders ålder.

- De riktigt späda barnen är alltid en riskgrupp när det gäller smittsamma sjukdomar. Där kan man minska smittdosen genom att sjuka personer håller avstånd till barnet, att de vuxna är noga med att tvätta händerna och att man ser till att sjuka syskon och andra barn låter bli att pilla på spädbarnet. Det kan vara livräddande, säger Annika Linde.

Klamydia ökar

På Smittskyddsinstitutet propagerar man nu för att allmänheten ska dra sitt strå till stacken när det gäller att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids vidare. Förutom kikhosta uppmanar SMI till större medvetenhet kring bland annat tuberkulos. Sjukdomen uppmärksammades stort förra året då 24 vuxna och 38 barn smittades på en förskola i Bromma.

- Eftersom sjukdomen är så sällsynt är det viktigt att diagnosen inte glöms bort, säger tuberkulosläkare Victoria Romanus.

Institutet vill också uppmärksamma den konstanta ökningen av antalet klamydiafall bland ungdomar.

- Många tycker att sjukdomen inte är så farlig. Men skulle man få in hiv- och aidssmitta i en sådan här ungdomspopulation med mycket oskyddat sex, leder det ju till livslånga och katastrofala konsekvenser, säger Annika Linde.

Smittsam barnsjukdom

Malin Ekmark/TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN