Sex & samlevnad

Sätten att ha sex på har förändrats

Av: 

Lisa Röstlund

RELATIONER

Sätten att ha sex på i Sverige har förändrats sedan 1996.

Onanin har fördubblats.

Och fler har analsex i dag – vilket kan ha med porr att göra.

– Den sexuella repertoaren ökar naturligt när tabun försvinner, säger professor Bo Lewin.

Sexologen Maj-Brith Bergström Walan, 88.
Sexologen Maj-Brith Bergström Walan, 88.

Onani har blivit mycket vanligare hos båda könen och i alla åldrar, visar Aftonbladet/United minds studie.

Störst ökning bland kvinnor

Den största ökningen har skett hos kvinnor. I dag har drygt hälften av kvinnorna onanerat den senaste månaden, vilket är en ökning med 40 procent sedan 1996. Bland män har tre av fyra män onanerat den senaste månaden; en ökning med 23 procent.

Även hur ofta svenskarna onanerar har ökat i alla ålderskategorier.

I snitt onanerar kvinnor tre gånger i månaden och män drygt två gånger i veckan. Frekvensen har fördubblats hos båda könen – och den största ökningen finns bland de äldre.

Det är något som glädjer Maj-Brith Bergström Walan, 88, Sveriges första auktoriserade sexolog, som var huvudsekreterare i den första befolkningsstudien 1967.

"Onani underskattat"

I den studien ställde forskarna aldrig några frågor om onani.

– Onani är underskattat, och ofta är det vad många äldre har kvar i form av sexualitet. Men självstimuli är fortfarande något man inte pratar om. Att stimulera sig själv är mer tabu än att bli stimulerad eller att stimulera någon annan, så är det än i dag, och det är synd, säger hon.

Onani tycks till viss del fungera som substitut för sex med en partner, precis som den förra studien visade.

Män som är singlar onanerar nära dubbelt så ofta som män som har en partner: 13 respektive 7 gånger senaste månaden. Samma förhållande gäller för kvinnor. Singelkvinnor onanerar i snitt en gång i veckan. Kvinnor i förhållanden onanerar generellt varannan vecka.

Fler använder leksaker

Även vissa typer av sex med en partner har förändrats sedan den förra befolkningsstudien som gjordes i Sverige 1996.

Tre gånger så många har i dag vid senaste sextillfället haft analsex; 6 procent av männen och 4 procent av kvinnorna, jämfört med 1996: 2 procent av männen och 1 procent av kvinnorna.

En tredjedel uppger att de över huvudtaget har erfarenhet av analsex i dag, jämfört med en femtedel för 17 år sedan.

Oralsex ligger nära konstant sedan 1996, medan fler har använt sexleksaker och nya fenomen, som inte fanns med i studien 1996, har dykt upp: en av tio har haft sex över internet och 14 procent har fotat eller filmat sexakten.

Oralsex kom med 68-generationen

Bo Lewin, professor i sociologi vid Uppsala universitet, huvudforskare bakom den förra studien, tar upp att redan den amerikanske sexologipionjären Alfred Kinseys studier på 40- och 50-talen visade att den mänskliga variationen när det gäller sexuella preferenser är väldigt bred.

– Därför är det naturligt att den sexuella repertoaren ökar när tabun minskar i samhället. Vi kunde i våra data se att för dem som etablerat ett sexliv innan 68-generationen ingick oralsex inte i standardrepertoaren, medan för dem som kom efter -68 ingår oralsex som standard.

– Något som förändrats mer gradvis är synen på analsex i heterosexuella relationer, som inte blivit standardrepertoar så vitt vi kunnat se.

Mer porr sedan 1996

Enligt Bo Lewin skiljer sig synen på oral- och analsex åt mellan olika kulturer.

– Där man är fixerad vid jungfrudom är vaginalsexet något man ska spara. Där är man oftare benägen att ha anal- och oralsex.

Att fler har analsex, skulle kunna hänföras till att inflödet av porr har ökat i Sverige. Lewin tar upp att den lättillgängliga pornografin främst är amerikansk.

– Det är slående hur amerikanska produktioner speglar den skillnad som ligger i att USA är ett mycket mer mansdominerat samhälle än det nordiska. Den mansroll som där ses som positiv, som man kallar "assertive" är mycket nära det man kan kalla "aggressive": vem som i en sexuell situation dominerar vem. Pornografin är en ytlig nidbild av den amerikanske mannens sexuella drömmar.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Sex & samlevnad