Medieprofilerna svarar: Så lyckades jag

Fyra kända kvinnor ger dig sina karriärtips

– Jag har aldrig haft några karriärmål utan erbjudanden har kommit till mig.