”Tvåsamhet strider mot vår natur”

Nya forskarrön förklarar sms-flirten

Nästan hälften av oss skickar sms för att flirta.

Vi inbillar oss att det går att hålla hemligt. Glöm det.

En ny studie visar att lika många smygläser sin partners sms.

Tillit är grunden i ett förhållande.

Ändå vågar vi inte riktigt lita på varandra. Enligt en studie från universitetet i Oxford smygläser 45 procent av alla kvinnor och 31 procent av alla män sin partners sms.

Inte utan anledning.

I samma undersökning uppger 44 procent att de använder mobilens sms för att flirta. Och det blir bara vanligare. I åldern 15-24 år säger sig tre av fyra flirta via sms.

Digitala möjligheter

Dagens digitala verklighet har gett oss nya verktyg att på ett enkelt sätt meddela oss med varandra menar Bo Lewin, sexolog och professor i sociologi på Uppsala universitet.

– Det ökar chanserna... eller riskerna beroende på hur man ser på parallella förhållanden, det vi kallar otrohet, säger han och tror det kan förklara varför allt fler kvinnor är otrogna.

Tidigare stod männen för merparten av de utomäktenskapliga relationerna.

– De har oftare befunnit sig i de situationer där tillfälliga relationer uppstår, som tjänsteresor där vardagens regler anses upphöra, förklarar Bo Lewin.

Kvinnor vågar mer

Mötesarenan var i princip begränsad till arbetsplatsen och föreningslivet.

När internet slog igenom som kontaktnät öppnades en helt ny arena med nya spelregler som de senaste åren förändrat hela det sociala nätet.

– Kvinnorna når inte bara fler. De vågar mer. De kan vara anonyma och tillåts vara mer utmanade utan att anses vara promiskuösa, fortsätter han och menar att det flitiga tjuvläsandet av sms är ytterligare ett tecken på att nya spelregler råder.

– Intressant med tanke på hur tabu det är att läsa någon annans brev hemma i brevlådan.

Utöver en uppluckrad moral finns en biologisk förklaring till att uppåt hälften av oss väljer parallella förhållanden. I vartannat fall en längre affär.

I nyutkomna boken ”Myth of Monogamy: Fidelity and Infidelity in Animals and People” menar författarna till och med att monogami strider mot människans natur.

Bo Lewin.
Bo Lewin.

Höja sig över instinkterna

Bara tre procent av alla däggdjur har samma partner hela livet. Oavsett om vi pratar honor eller hannar. Till skillnad från tidigare evolutionsbiologer har man nämligen upptäckt att även honan får fördelar av att vara sexuellt aktiv med olika partner:

Fler befruktade ägg och miskad risk för genetiska defekter på avkomman.

Men, som författarparet påpekar. Det är en förklaring – ingen ursäkt i människoriket. Människan bör vara så långt utvecklad att vi kan höja oss över de primitiva instinkterna.

Publisert: