Familjerelationer

Azofärgämnen i barnmediciner

avTobias Österberg

Ämnena har kopplats till beteendestörningar

Flera läkemedel som ges till barn innehåller starka färgämnen.

Ämnen som har kopplats till beteendestörningar och hyperaktivitet.

Klarröda och apelsingula pigment används för att göra medicinerna mer lockande för barn. Problemet med de så kallade azofärgerna, som var förbjudna i Sverige fram till EU-inträdet, är att de kan ge allergiska reaktioner och möjligen också skapa beteendestörningar hos barn, har flera studier visat.

– Azofärger i läkemedel borde förbjudas omgående. Det är ju självklart att preparat man ska bli friskare av inte ska innehålla något som kan göra en sjuk, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, till Råd&Rön.

120 mediciner

Tidningen har granskat läkemedlen på den svenska marknaden, och hittat azofärger i drygt 120 mediciner, varav många är avsedda för barn.

Jan-Åke Jönsson, barnläkare och verksamhetschef vid barn- och ungdomskliniken i Växjö, har anmält ett fall till Läkemedelsverket där en vanligtvis lugn femårig pojke fick raseriutbrott och blev extremt rastlös i samband med att han tog flytande gulfärgad Brufen.

– Pojkens symtom började med Brufen och försvann när han avslutade medicineringen, säger Jönsson.

Ingen av de större läkemedelstillverkarna har en policy mot azofärger eller planerar att byta ut eller ta bort färgämnena, enligt Råd&Rön.

ARTIKELN HANDLAR OM