Nu ska både mamma och pappa få pengar

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Socialministern: Ersättning till båda föräldrarna när barnen är sjuka

Båda föräldrarna till ett sjukt barn som vårdas i hemmet ska kunna få föräldrapenning.

Allt enligt en proposition som socialminister Lars Engqvist lagt på riksdagens bord.

I dag kan pappan få tillfällig föräldrapenning när ett barn, yngre än åtta månader, vårdas på sjukhus samtidigt som mamman uppbär föräldrapenning.

Men eftersom den medicinska utvecklingen gått framåt kan många små barn i dag skickas hem tidigare från sjukhuset och vårdas i hemmet av föräldrarna.

Regeringen vill därför att båda föräldrarna från den 1 januari 2003 ska kunna få föräldrapenning för att vårda sitt sjuka barn i hemmet, om barnet är yngre än 240 dagar, det vill säga runt åtta månader.

Tio extra dagar till adoptivpappor

Dessutom föreslår regeringen att adoptivföräldrar från årsskiftet ska få del av de tio så kallade pappadagarna. Pappadagarna kom en gång till för att pappan ska kunna vara med vid förlossningen, delta i vården av det nyfödda barnet och vårda äldre barn medan mamman var kvar på BB.

Regeringen konstaterar att adoptivföräldrar har samma starka behov av att vara tillsammans med det sitt barn i samband med adoptionen som vid en förlossning. Därför ska de enligt förslaget från årsskiftet kunna dela på de tio pappadagarna.

Förslaget gäller även två särskilt utsedda vårdnadshavare, som exempelvis trätt till när ett barns föräldrar har avlidit, när de adopterar barnet.

Gäller även registrerade partner

Även adoptivföräldrar av samma kön som ingått registrerat partnerskap kommer att få rätt att ta ut pappadagar och dela upp dem mellan sig. Men rätten för homosexuella att prövas som adoptivföräldrar, och därmed få del av pappadagarna, träder inte i kraft vid årsskiftet utan något senare, sannolikt tidigt i vår.

Det beror på att regeringen tvingats säga upp 1967 års europeiska konvention om adoption av barn, eftersom den inte tillåter att homosexuella prövas som adoptivföräldrar. Uppsägningen träder i kraft den 3 januari, och först någon gång därefter införs rätten för homosexuella att prövas för adoption.

Stöd till rehabilitering

Samtidigt föreslår regeringen att högst fem procent av de beräknade utgifterna för sjukpenningen från årsskiftet ska kunna användas för att förbättra samverkan inom rehabiliteringsområdet.

Detta sker i väntan på ett lagförslag om hur finansieringen av åtgärder för att minska sjuktalen och förbättra rehabiliteringen av sjuka ska samordnas. En arbetsgrupp har tillsatts inom regeringskansliet som skyndsamt ska ta fram ett förslag till finansiering.

Regeringen hoppas kunna arbeta fram ett lagförslag så snabbt att det börja gälla under 2003.

Per-Olof Lindström/TT

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN