Europa

Albanien

RELATIONER

Ålderskrav: Max 40 år äldre än barnet.

Så lång tid tar det: 6-12 månader.

Så mycket kostar det: 135 500

Accepterar ensamstående: Ja.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej.

Övrigt: Barn i alla åldrar från ett år och uppåt.

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 0

Bulgarien

Ålderskrav: Max 40 år äldre än barnet.

Så lång tid tar det: Ca 1 år.

Så mycket kostar det: 145 500

Accepterar ensamstående: Ja.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej

Övrigt: Barn i alla åldrar från ett år och uppåt.

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 16

Estland

Ålderskrav: Max 40 år äldre än barnet.

Så lång tid tar det: 1-3 år.

Så mycket kostar det: 93 300

Accepterar ensamstående: Ja.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej.

Övrigt: Makar får gärna ha estnisk anknytning. Ensamstående kan ansöka om äldre barn eller barn med funktionshinder. Få barn är för adoption. Ansökningar för yngre barn är ej aktuellt för tillfället.

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 5

Lettland

Ålderskrav: Inga specifika krav.

Så lång tid tar det: Uppgift saknas.

Så mycket kostar det: 103 000

Accepterar ensamstående: Nej.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej.

Övrigt: Få barn för adoption. Ingen verksamhet i landet för närvarande.

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 2

Ryssland

Ålderskrav: Max 40 år äldre än barnet.

Så lång tid tar det: 6-12 månader.

Så mycket kostar det: 147 300

Accepterar ensamstående: Ja.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej.

Övrigt: Barn i alla åldrar. Lägsta medgivande 0-18 månader. Ensamstående kan ansöka om barn över 4 år.

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 60

Serbien/Montenegro

Ålderskrav: Max 40 år äldre än barnet.

Så lång tid tar det: 6 mån-1 år.

Så mycket kostar det: 127 500

Accepterar ensamstående: Ja.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej.

Övrigt: För ansökningar till delrepubliken Montenegro krävs minst 3 års äktenskap. Ensamstående ska vara öppna för att ta emot barn upp till 4 år.

<$>

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 11

Ukraina

Ålderskrav: Inga specifika krav.

Så lång tid tar det: 2-6 månader.

Så mycket kostar det: 135 800

Accepterar ensamstående: Ja.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej.

Övrigt: Barn i alla åldrar från ett år och uppåt.

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 21

Vitryssland

Ålderskrav: Max 40 år äldre än barnet.

Så lång tid tar det: 9 månader - 1 1/2 år.

Så mycket kostar det: 111 300

Accepterar ensamstående: Ja.

Accepterar familjer som redan har barn: Ja.

Accepterar homosexuella par: Nej.

Övrigt: Barn i alla åldrar från ett år och uppåt. Ensamstående ska vara öppna för att ta emot barn upp till 4 år.

Antal barn som adopterades till Sverige 2003: 45

Reglerna i 17 länder - stor guide

Klicka på den världsdel du är intresserad av.

Fakta: adoption

ARTIKELN HANDLAR OM