”Vårt av- och på- förhållande drabbar barnen”

RELATIONER

Eva Rusz och ni läsare ger råd i Relationsakuten

1 av 2

Visst kan Lådis komma över mannen, men hon måste låta förnuftet styra när tvivlen kommer, menar Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

– Annars riskerar hon att fastna i sitt destruktiva jojo-förhållande, likt en narkoman i knarkträsket.

Foto: Rusz råder dig.

Att – som Lådis – ständigt upprepa ett mönster av uppbrott och återförening kan jämföras med ett drogmissbruk, menar Eva Rusz.

– Man blir neurokemiskt bundna till varandra, säger hon och tillägger att det finns studier som visar att jojo-förhållanden till och med skapar större känslomässiga behov än vanliga, trygga parrelationer.

– Inom neurovetenskaplig forskning har man funnit stora likheter mellan människors inre tillstånd vid drogavvänjning som vid separation från en partner, säger Eva Rusz och hänvisar till sin kommande bok: ”Varför hatar män kvinnor som älskar dem?”.

Gör en lista

Hennes råd till Lådis är att göra en lista med förnuftmässigt baserade fakta till varför hon bör göra slut – och hålla fast vid den listan när det känns ensamt och tufft.

– De flesta återföreningarna i så kallade ”bumerangförhållanden” sker när man kommer i kontakt med separationskänslorna efter att man gjort slut. När det gör som ondast, väljer man att gå tillbaka. Vilket ofta bara resulterar i samma problem än en gång.

När separationen känns outhärdlig måste Lådis härda ut, och läsa faktalistan för att påminna sig om att hon tagit rätt beslut, menar Eva Rusz.

Var tydlig mot barnen

Dessutom är det viktigt att klargöra för barnen att relationen är över för gott. Och även om Lådis är deppig nu, kommer det att bli bättre.

– Barn tar lätt på sig skulden när de ser att mamma är ledsen. Hon måste förklara att det inte är deras fel, att det inte är farligt, och att mamma kommer bli glad igen, säger Eva Rusz och avslutar med några trösterika ord:

– Det onda kommer att ta slut. Nya möjligheter kommer att öppna sig.