Kvinnor får sämre vård

RELATIONER

”Kvinnor är gnälligare
och tas inte på allvar”

Kvinnor drabbas ofta av kvalitetsbrister och dåligt bemötande inom vården. Det visar anmälningarna till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

– Det finns en föreställning om att män biter ihop i tysthet och bara söker hjälp när de måste, medan kvinnor är gnälligare och kommer springande till doktorn i onödan. Inställningen kan leda till att kvinnors symtom inte tas på allvar", säger genusvetaren Goldina Smirthwaite till Mitt i Södermalm.

Anmälningarna som kommer in till HSAN (Hälso- och sjuvårdens ansvarsnämnd) ökar varje år. Under 2009 kom det in 4629 anmälningar om fel i vården, varav drygt 60 procent gäller vård av kvinnor. Flera rapporter visar att kvinnliga patienter oftare drabbas av sämre vård och dåligt bemötande.