Skärpta regler mot tvångsäktenskap

RELATIONER

Regeringen ska utreda hur vanligt det är i Sverige

Regeringen vill se skärpta regler mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

– Det är fullständigt oacceptabelt att tvinga in någon i äktenskap, säger justitieminister Beatrice Ask.

Regeringen har därför utsett förre justitiekanslern Göran Lambertz att utreda skärpta regler mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Uppgiften blir att finna ut hur vanligt och omfattande detta är i Sverige och att föreslå åtgärder för att stärka skyddet mot sådana äktenskap.

Utredaren ska bland annat redovisa hur en särskild straffbestämmelse mot tvångsäktenskap kan utformas.

– Det är en självklar rätt att kvinnor och män i Sverige bestämmer själva vem de ska dela sina liv med. Det är fullständigt oacceptabelt att tvinga in någon i äktenskap. Särskilt oacceptabelt är det att tvinga in barn i äktenskap, sa justitieminister Beatrice Ask vid en presskonferens med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Många unga

Utredningen har tre uppgifter. För det första att ta fram mer kunskap om förekomsten av tvångs- och barnäktenskap i Sverige. En tidigare rapport från Ungdomsstyrelsen visade att fem procent av unga mellan 16 och 25 år, omkring 70 000 personer, inte känner sig fria att välja sin make eller maka.

För det andra ska utredaren föreslå åtgärder för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap.

– Vi har en särskild straffbestämmelse mot våldtäkt. Behövs det en särskild mot tvångsäktenskap? sa Nyamko Sabuni.

För det tredje ska utredaren göra en total översyn av lagstiftningen på området. Tvångsäktenskap är redan i dag förbjudet. Däremot finns det möjlighet att få dispens från förbudet mot barnäktenskap.

Stor okunskap

– Det är i dag möjligt att gifta bort barn. Vi vill se om det är möjligt att kriminalisera barnäktenskap och ta bort den dispensmöjlighet som finns, sa Sabuni.

De senaste tre åren fick ett tiotal fall dispens för barnäktenskap.

Rädda Barnen välkomnar utredningen. Det finns i dag stor okunskap om barnäktenskap i Sverige, enligt Eva Svedling på organisationen som kräver att det införs en straffbestämmelse i lagstiftningen mot barnäktenskap.

Utredaren ska vara klar den 21 maj 2012.

TT