Mest jämställt – där det syns

avTobias Österberg

RELATIONER

På de toppjobb som syns är det jämställt

Männen dominerar fortfarande starkt bland cheferna runt om i samhället – utom på två områden: de väl synliga och lättgranskade högsta förvaltningscheferna och inom politiken på riksnivå, visar ny rapport.

Rapportens författare, professorn vid Göteborgs och Linköpings universitet Anita Göransson och utredningssekreteraren Lina Burström, skriver i en debattartikel att de funnit tre nivåer av könsfördelning.

På nivåerna under den allra högsta i samhällets förvaltning är fördelningen inte lika jämn som i toppen, uppger de i Dagens Nyheter. På näst högsta nivån är två tredjedelar av cheferna män. Här finns en viss strävan till könsbalans men nivån är inte lika utsatt för granskning som toppnivån.

På en tredje lokal nivå är den manliga chefsdominansen massiv: förvaltning, kultur, medier och politik.

Mansdominansen gäller också börsföretagens operativa chefsposter liksom ”de prestigefyllda akademierna för konst och vetenskap”. Mansdominansen är överhuvudtaget stark inom privata företag och organisationer.

Politik på riksnivå är mest ”könsbalanserad”, skriver Göransson och Burström. Regering och riksdag har ungefär lika många män som kvinnor. Fördelning är också ganska jämn i partiledningarna. ”På distriktsnivå är man inte lika noga” bland partierna.

Landstingen har en mer balanserad könsfördelning än kommunerna, konstaterar Göransson och Burström. 43 procent av landstingsledningarna består av kvinnor medan de kommunala ledningarna till tre fjärdedelar är män.

Rapporten finner också att könsfördelningen är jämnare i Mälardalens och Norrlands kommunala församlingar än i Blekinges, Skånes och Smålands.