”Pojkar är så jobbiga att vuxna abdikerar”

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Nya siffror: Flickor är kortare tid på förskolan

Pojkar tillbringar i genomsnitt 2,5 timmar längre i förskolan än flickor.
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX
Pojkar tillbringar i genomsnitt 2,5 timmar längre i förskolan än flickor.

Pojkar är längre tid i förskolan än flickor.

Det visar en sammanställning som Ekot har gjort.

– En del pojkar kan bli så utåtagerande och jobbiga att vuxenvärlden abdikerar, säger jämställdhetsdebattören Ingemar Gens.

Foto: GUNNAR SEIJBOLD
Ingemar Gens.

Ekot har sammanställt ett antal förskolors vistelsetid i fem slumpvis utvalda kommuner, uppdelat mellan pojkar och flickor. I undersökningen ingår 9 500 barn.

Sammanställningen visar att pojkar tillbringar i genomsnitt 2,5 timmar längre tid per vecka i förskolan än flickor. Endast i Karlstad, en av de undersökta kommunerna, är pojkar och flickor i förskolan lika länge.

"Pojkar är jobbiga"

Jämställdhetsdebattören Ingemar Gens förvånas inte av siffrorna.

– En del pojkar kan bli så utåtagerande och jobbiga att vuxenvärlden abdikerar. Man kan nog som förälder tro att professionella på förskolan orkar bättre, säger han.

Ingemar Gens tror att siffrorna skulle se annorlunda ut om pojkar uppfostrades på ett mer aktivt sätt. Flickor är fostrade till att vara lydigare och då blir själva hanteringen av dem lättare, menar han.

– Barn är alltid utan skuld. Pojkar förväntas ha makt och kontroll, det är det de är fostrade till. Då blir det här en baksida, pojkar blir utåtagerande och jobbiga.

"Spännande fråga"

Ingemar Gens är upphovsman till pedagogiken bakom de genusmedvetna förskoleavdelningarna Tittmyran och Björntomten.

De uppmärksammade avdelningarna har inte undersökt vistelsetiden för pojkar och flickor.

– Jag vet inte hur det ser ut såhär på rak arm. Vi gör mätningar, men jag tror inte vi delar upp det på kön. Men det är en spännande fråga, säger biträdande förskolechef Ingeborg Bergvall.

Publicerad: