Kvinnors ekonomi sämre än mäns

RELATIONER

Oroar sig mer för att förlora jobbet – trots längre utbildning

Stockholm (TT)

Kvinnor är mer rädda att bli av med jobbet än män trots längre utbildning och de har oftare problem med att få fram pengar till räkningar.

Det visar en undersökning gjord av Statens folkhälsoinstitut.

Trots ökad jämställdhet i samhället och trots att kvinnor över lag är mer välutbildade än män så släpar kvinnors löner efter.

Det gör att kvinnor fortfarande i större utsträckning har svårare att få fram pengar med kort varsel och att de oftare har svårt att betala löpande räkningar än män, visar en studie som Sarah Wamala, docent och enhetschef på Folkhälsoinstitutet, har gjort.

Skillnaderna gäller både ensamstående kvinnor och kvinnor i parrelationer.

– Det är förvånande med tanke på det välfärdssystem vi har i Sverige. Vi har ett jämställdhetsperspektiv men ändå kan kvinnor inte betala löpande utgifter. Det är skrämmande, säger hon.

Värderas lägre

Kvinnorna är också mer oroliga över att förlora jobbet trots att de oftast har en längre utbildning än männen.

Att kvinnor, trots att de är i majoritet på allt fler akademiska utbildningar, fortsätter att tjäna sämre än männen är bekymmersamt inför framtiden, tycker Sarah Wamala.

– Det är inte alls bra, frågan är vilken motivation unga tjejer har att skaffa sig en högre utbildning om det inte visar sig i lönekuvertet.

”Satsar inte på kvinnor”

En förklaring kan vara att kvinnor är sämre på att löneförhandla men också på att omgivningens inställning gör att kvinnor får sämre löner.

– Löneförhandlingsaspekten är beroende av den allmänna synen på kvinnors och mäns värde på arbetsmarknaden och där värderas kvinnor lägre, säger Jämo Claes Borgström.

I ett samhälle där kvinnor tar huvudansvaret för barn och hem kommer vi aldrig att få lika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden, hävdar han.

– Så länge arbetsgivare med fog kan räkna med att kvinnor kommer att vara borta längre tid från arbete så kommer man inte att satsa på kvinnorna och de får aldrig de viktigaste arbetsuppgifterna. Delad föräldraledighet är en nyckelfråga, säger Claes Borgström.

Läs också

Christina Lucas/TT