Så tar kroppen stryk av stressen

Publicerad:
Uppdaterad:

Professorn: Första veckan av semestern kan vara svår

En dag på stranden räcker inte långt.

Det tar tid för en stressad själ att varva ned.

Och fram med bomullsvantarna: Nedvarvning bör ske med viss försiktighet.

Foto: LOTTE FERNVALL

Med semestern kommer nedvarvningen. För den som gått på högvarv hela året kan det ta emot.

– Den som har varit jättestressad får det ofta svårt första veckan på semestern. Omställning från att vara på maxvarv till återhämtning ställer stora krav på kroppen, säger Bengt Arnetz, som är professor i socialmedicin i Uppsala.

Att känna rastlöshet, trötthet, nedstämdhet och ledsnad kan höra till bilden. Infektioner som funnits i kroppen en tid bryter lätt ut när kroppen börjar gå ned i varv och immunsystemet får större utrymme att agera.

Man måste räkna med att det tar tid att bli lugn. Medan vissa stressymptom går över på några sekunder, dröjer andra kvar i veckor och månader.

När vi har bråttom händer det en massa saker med kroppen. Kroppen ställer in sig på det korta perspektivet. Överlevnad här, nu och i morgon. Fortplantning, relationer och långsiktigt reparationsarbete sätts på undantag.

Stress frisätter ämnen som belastar kroppen. Blodet tjocknar, hormonhalterna ändras, immunförsvaret ställs om, blodsockerhalten höjs.

Stress får oss att äta skräpmat, sova sämre och leva hårdare. På sikt kan stressen vara skadlig.

– Systemet är gjort för den tiden när vi kämpade mot sabeltandade tigrar, säger Bengt Arnetz.

Men att leva stressad kan samtidigt göra livet lite enklare:

– Stress sållar bort en massa problem och gör att vi inte känner smärta lika mycket. Många mår bra när de är stressade, stresscentrum ligger väldigt nära missbrukscentrum i hjärnan.

För att bättre förstå hur stressen fungerar har Bengt Arnetz inlett ett samarbete med professor Rolf Ekman i Göteborg. De har hittat ett ämne, BNP, som femdubblas i kroppen vid stress genom en påverkan på generna.Genom att studera hur den ökningen går till hoppas de komma ett steg närmare i förståelsen av vad det är som gör oss stressade.

En annan fråga Bengt Arnetz försöker få svar på är: Hur gör man för att slippa gå upp i varv?

Så lång tid tar det för kroppen att hämta sig

Blodet

Vad händer vid stress: Blodet tjocknar för att man ska blöda mindre om man blir sårad. Då ökar halten kolesterol i blodet med 30 procent och blodsockerhalten kan öka med 10 procent för att man ska få mycket energi. På sikt ökar risken för diabetes, dessutom måste kroppen producera mer insulin, vilket är ansträngande för systemet. Blodfetterna ökar risken för blodproppar och åderförkalkning.

Tid för återhämtning: Lång. Det räcker troligen inte med semestern.

Stresshormoner

Vad händer vid stress: Halten av det snabbaste stresshormonet prolaktin ökar snabbt med 250 procent vid stress. Kortisol och adrenalin ökar med en tredjedel. En förhöjd halt kortisol försämrar minnet.

Tid för återhämtning: Prolaktinet sjunker snabbt, men för att halterna av kortisol och adrenalin ska sjunka till bra nivåer tar det dagar till veckor.

Huden

Vad händer vid stress: Vid långvarig stress kan hudtemperaturen öka – i storleksgraden 0,2 grader. Man kan känna sig lätt febrig.

Tid för återhämtning: Det kan ta hela semestern

– eller ännu längre. Först när kroppens system börjar komma i balans blir hudtemperaturen normal.

Andningen

Vad händer vid stress: Andningsfrekvensen stiger lätt med 30 procent när man blir stressad.

Tid för återhämtning: En stund i hängmattan.

Hjärtat

Vad händer vid stress: Hjärtat slår fortare – räkna med 20 procent.

Tid för återhämtning: Går sekundsnabbt.

Blodtrycket

Vad händer vid stress: Då stiger blodtrycket, vi blir redo för kamp. Först stiger det övre blodtrycket med ungefär 15 procent. Om stressen är långvarig kan även det undre trycket börja stiga. Det är ett tecken på att blodkärlen börjar bli mindre flexibla. Då börjar man komma i riskzonen.

Tid för återhämtning: Övre blodtrycket går att få ner. Det undre är svårt att åtgärda.

Relationer

Vad händer vid stress:

Oxytocin är ett lugnande ämne som får oss att må bra och skapar bindningar mellan människor. Vid stress minskar halten med en fjärdedel. Vi blir mindre benägna att söka närhet.

Tid för återhämtning: Det tar dagar eller veckor.

Sexlivet

Vad händer vid stress: Halten av könshormoner i blodet sjunker. Det bidrar bland annat till att sexlusten minskar. Hos kvinnor kan det kvinnliga könshormonet östradiol (en form av östrogen) minska med två tredjedelar, det manliga könshormonet testosteron kan halveras vid långvarig stress.

Tid för återhämtning: Hormonnivåerna tar dagar till veckor att återställa.

Christina Vallgren

Publicerad: